*Godstågen*

Här finns listor, bilder och fakta om godstågsloken som rullar i Sverige!

Redaktör för "Godstågen":

Felix Hubertsson / Mail: [email protected]

Bidra gärna med bilder på lok och fakta om lok till Lokstallet genom att maila till lokdatabasens redaktör! Mailadress enligt ovan.

__________________________________________________

Välj bolag genom att trycka på länkarna nedan:

CargoNet

/cargonet.jpg

Foto: Stellan Ekdahl.

DBSR -

Scandinavia

Foto: Felix Hubertsson.

Green Cargo

Rc4/Rc4P

Foto: Felix Hubertsson.

Green Cargo

Rd2

Foto: Felix Hubertsson.

Green Cargo

Re

Foto: Felix Hubertsson.

Green Cargo

Rm

Foto: Felix Hubertsson.

Green Cargo

T44

Foto: Felix Hubertsson.

Green Cargo

Td

Foto: Felix Hubertsson.

Green Cargo

V5

Foto: Felix Hubertsson.

Hector Rail

/101-plisken.jpg

Foto: Stellan Ekdahl.

InfraNord

Foto: Felix Hubertsson.

Inlandsbanan

Foto: Carl-Henrik Jonasson.

LKAB

Foto: Ulrik Martinussen.

NetRail

Foto: Felix Hubertsson.

Nordic Re-

Finance

 

Foto: Felix Hubertsson.

Railcare T

Foto: Felix Hubertsson.

RushRail

Foto: Viktor Molander.

Svensk

Tågkraft

Foto: Viktor Molander.

TX-Logistik

Foto: Felix Hubertsson.

Tågåkeriet i

Bergslagen

(Tågab)

Foto: Viktor Molander.

Industrilok/

Lokomotorer/

Övriga lok

Foto: Felix Hubertsson.

--------------------------------------------------

Förkortningar av bolag som finns i listorna:

GC = Green Cargo

CN = CargoNet

TXL = TX-logistik

HCTOR = Hectorrail

STAB = Svensk Tågkraft AB

NRFAB = Nordic Re-Finance AB

IBAB = Inlandsbanan

Övriga förkortningar som finns i listorna:

E = ERTMS.

N = "Northland". D.v.s utrustad med malmtågskoppel.

R = Radiostyrd.

H = Hybrid.

RB= Radiostyrd + radioblockering.

RD = Radiostyrd + diacomutrustning.

RR = Radiostyrd + rangerutrustning.

RT = Radiostyrd + kan styras från rangertorn

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Har du några synpunkter eller frågor om den här sidan? Vänligen kontakta oss på: [email protected].

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)