Välkommen!

Uppdatering 2023-03-02:

Hemsidan Lokstallet ligger för närvarande på is, som ni säkert har märkt sedan ett tag.

Vi finns dock på sociala medier under namnet "Railfocus".

In och följ oss på våra sociala medier:

instagram.com/railfocus

facebook.com/RailfocusSE

tiktok.com/@railfocusse

Email (vi kollar endast denna epost):

[email protected]

/Railfocusteamet,

Felix, Oliver, Erik, Dennis, Lisa, Ceres

_____________________________________________________________

Historia

Lokstallet.n.nu startades år 2010 av Felix Hubertsson och tanken var att samla information om samtliga loktyper som rullar i dagens trafik. Det fanns även en kategori som hette "Norska lok", men denna plockades bort efter ett tag på grund av att det blev för mycket att hålla uppdaterat.

Så småningom öppnades den första versionen av Lokdatabasen och utseendet har varierat med tiden. Tanken är att här få med en förteckning över samtliga lokindivider som rullar i Sverige, ett mycket tidskrävande arbete. Lokdatabasen har bara blivit större och större med tiden, och våren 2014 öppnades den nuvarande versionen. Idag är Lokdatabasen i stort sett komplett, men fortfarande behövs det mycket arbete för att hålla allt uppdaterat.

Under 2013 tillkom även kategorin Sett&Hört där Lokstallets läsare kan skicka in sina observationer. Man kan även skicka in tågnyheter. Sett&Hört har sett likadant ut sedan starten, men i november 2014 öppnades en helt ny version där det blir lättare för läsarna att skicka in sina observationer. Sett&Hört är dock för tillfället nedlagt.

Det är dock ganska svårt för en redaktör att sköta en sida som Lokstallet, så i januari 2014 tillkom Anton Andersson och Olof Wilhelmsson till redaktionen.

Under en längre tid har kategorin ”Motorvagnar” funnits på Lokstallet, men det lades inte ned så mycket arbete här, utan arbetet lades främst ned på Lokdatabasen. "Motorvagnar" lades ned i januari 2014 och då öppnades istället Motorvagnsdatabasen med förteckningar över samtliga motorvagnar i Sverige. Motorvagnsdatabasen har utvecklats snabbt och nu finns alla Sveriges motorvagnar med.

Vid årsskiftet 2014/2015 börjde Lokstallet även med försäljning av bland annat en fotoalmanacka.

Den 1 februari 2015 fick Lokstallet förstärkning till sidan av Erik Widenfalk och sedan februari 2015 finns Lokstallet även på Instagram.

1 april 2015 tillkom Lokstallets Webblad där olika tågnyheter tas upp samt observationer. Lokstallets Webblad utkommer en gång i månaden.

Under början av maj 2015 skedde det större förändringar på Lokstallet, främst internt genom att redaktionen och uppdelningen gjordes om. I samband med detta lades Sett&Hört ned och mycket av det som tidigare skrevs där kommer nu i Webbladet istället. Från och med 3 maj finns Lokstallet även på Facebook.

Under sommaren 2015 har det skett större förändringar i sidans layout och uppbyggnad. Motorvagnsdatabasen har gjorts om helt och är nu uppdelad efter bolag istället för efter motorvagnstyp som tidigare. Två helt nya databaser har också tillkommit; Vagnsdatabsen med alla svenska personvagnar och Lokaldatabasen med alla svenska spårburna lokaltrafikfordon.

I oktober 2015 strukturerades sidan om så att Lokdatabasen, Motorvagnsdatabasen, Vagnsdatabasen och Lokaldatabasen istället blev "Godstågen", "Resandetågen" och "Lokaltrafiken". Detta för att få en tydligare struktur och uppdelning. I samband med detta tillkom kategorin "Tågnytt" som ersatte Lokstallets Webblad. Detta då vi ska kunna uppdatera oftare samt få med fler nyheter.

I maj 2016 gjordes redaktionen om.

Under år 2017 gjordes redaktionen om igen och bestod av följande redaktörer.

Viking, Johannes, Jonne, Taiyo, Victor, Arvid och Linus.

I januari 2018 lades Lokstallet ned för tillfället.

År 2023 startade vi Railfocus, järnväg med fokus på sociala medier!

__________________________________________

Vi hoppas ni kommer trivas på sidan!

/Felix, Oliver, Erik, Dennis, Lisa, Ceres

Kontakt

Har du några synpunkter eller frågor om den här sidan? Vänligen kontakta oss på: [email protected].

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: