GC Rd2-lok

Green Cargo Rd2 1028 passerar Älmhult med ett massavedståg. Foto: Felix Hubertsson.

-

Rd2 är moderniserade Rc2. Rc2-loken byggdes om till Rd2 under år 2009-2014.

År 2007 beslutade Green Cargo att man skulle modernisera och bygga om Rc2-loken.

Moderniseringen innebär att loken målas om i Green Cargos nya gröna färgsättning, förarmiljön förbättras enormt jämfört med Rc2. Loken får också nya strömriktare, kompressorer samt  fordonsdator. Loken utrustas med radiostyrning.

16 st Rd2 är utrustade med det nya signalsystemet ERTMS.

Loken byggdes om hos Bombardier i Västerås.

Green Cargo Rd2 1113 i Karlshamn. Foto: Felix Hubertsson.

GC Rd2 1032 interiör. Foto: Felix Hubertsson.

------------------------------------------------------

Samtliga Rc2-lok har byggts om till Rd2.

Rc3-loken växlades ner till Rc2 och byggdes sedan om till Rd2. Man har växlat upp lika många Rc4or till Rc4P som man växlat ner Rc3 till Rc2 för att ha tillräckligt med lok i Posttågen.

------------------------------------------------------

Antal traktionsmotorer: 4 st.

Linjespänning: 15 kV.

Frekvens: 16 2/3 Hz.

Kontinuerlig transformatoreffekt 3910 kVA.

Strömriktare: Fasvinkelstyrd tyristorströmriktare.

Hjälpkraftomriktare: 400V, 50Hz trefas 120kVA  IGBT-bestyckad omriktare.

Samtliga lok är radiostyrda.

-

GC Rd2R: 1028, 1030, 1031, 1032, 1033, 1035, 1038, 1042, 1044, 1068-1073, 1076, 1077, 1079, 1080-1101, 1103-1108, 1110, 1111, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1128, 1130, 1131, 1133-1136.

GC Rd2ER: 1036, 1068, 1074, 1075, 1084, 1102, 1112, 1113, 1120, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1129, 1132.

Loknummer: Bild: Tillverkningsår: Färgsättning: Bolag: Övrig info:

Rd2:

Typ: Ellok

Axelföljd: Bo'Bo'

Längd: 15520 mm

Tjänstevikt: 78 ton

Effekt: 3600 kW

Hastighet: 135 km/h

Tillverkare: Asea (ombyggda av Bombardier)

Ombyggnadsår: 2009-2014

       

GC

Rd2R 1028

Green Cargo Rd2 1028 i Tjörnarp. Foto: Josef Utterfors - 2013.

1969

(Omb. till Rd2 2011-08)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1030

Green Cargo Rd2 1030 i Repbäcken. Foto: Tomas Liljeholm - 2013.

1969

(Omb. till Rd2 2010-08)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1031

1031.jpg

Green Cargo Rd2 1031 på Malmö. Foto: Stoffe Källström - 2013.

 

1969

(Omb. till Rd2 2013-02)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1032

Green Cargo Rd2 1032 i Sandbäck. Foto: Felix Hubertsson - 2013.

 

1969

(Omb. till Rd2 2011-09)

Nygrön GC  Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

 

GC

Rd2R 1033

Green Cargo Rd2 1033 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1969

(Omb. till Rd2 2011-02)

Nygrön  GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1034

Green Cargo Rd2 1034 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1969

(Omb. till Rd2 2011-02)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1035

Green Cargo Rd2 1035 i Karlshamn. Foto: Felix Hubertsson - 2015.

1969

(Omb. till Rd2 2013-01)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2ER 1036

gc-rd2-1036-i-eskilstuna.jpg

Green Cargo Rd2 1036 i Eskilstuna. Foto: Tobias Johansson - 2013.

1969

(Omb. till Rd2 2013-05)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2R 1038

Green Cargo Rd2 1038 i Karlshamn. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1969

(Omb. till Rd2 2012-06)

Nygrön  GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1042

Green Cargo Rd2 1042 i Kristianstad. Foto: Felix Hubertsson - 2015.

1969

(Omb. till Rd2 2011-11)

Nygrön GC  

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

 

GC

Rd2R 1044

Green Cargo Rd2 1044 i Alvesta. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1970

(Omb. till Rd2 2011-12)

Nygrön GC 

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2ER 1068

gc-rd2-1068-i-bromolla-den-22-augusti-2013.jpg

Green Cargo Rd2 1068 i Bromölla. Foto: Felix Hubertsson - 2013.

1971

(Omb. till Rd2 2013-03)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2R 1069

Green Cargo Rd2 1069 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2015.

1971

(Omb. till serieutförande för Rd2 2012-12)

Nygrön GC

Var tidigare ett av två prototyplok för Rd2.

Loket är nu ombyggt från Rc2 till Rd2 i serieutförande.

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1070

Green Cargo Rd2 1070 i Osby. Foto: Felix Hubertsson - 2013.

1971

(Omb. till Rd2 2012-10)

 

Nygrön  GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1071

Green Cargo Rd2 1071 i Karlshamn. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1971

(ombyggd till Rd2 2011-11)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

 

GC

Rd2R 1072

Green Cargo Rd2 1072 i Nässjö. Foto: Felix Hubertsson - 2015.

1971

(Omb. till Rd2 2012-08)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1073

Green Cargo Rd2 1073 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1971

(Omb. till Rd2 2012-03)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2ER 1074

gc-rd2-1074-i-malmo-2013.jpg

Green Cargo Rd2 1074 i Malmö. Foto: Stoffe Källström - 2013.

1971

(Omb. till Rd2 2013-04)

Nygrön GC

Loket har växlats ner från Rc3 till Rc2 år 2012.

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2ER 1075

gc-rd2-1075-i-malmo.jpg

Green Cargo Rd2 1075 i Helsingborg. Foto: Stoffe Källström - 2013.

1971 

(Omb. till Rd2 2013-04)

Nygrön GC 

Loket har växlats ner från Rc3 till Rc2 år 2012.

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2R 1076

Green Cargo Rd2 1076 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1971

(Omb. till Rd2 2011-12)

Nygrön GC  Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1077

1077_Rd2_Trelleborg_20130604.jpg

Green Cargo Rd2 1077 i Trelleborg. Foto: Stoffe Källström - 2013.

1971

(Omb. till Rd2 2012-10)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1078

Green Cargo Rd2 1078 i Halmstad. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1972

(Omb. till Rd2 2012-02)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

 

GC

Rd2R 1079

Green Cargo Rd2 1079 i Halmstad. Foto: Felix Hubertsson - 2015.

1972

(Omb. till Rd2 2012-02)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1080

gc-rd2-1080-i-almhult-den-31-oktober-2012.jpg

Green Cargo Rd2 1080 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1972

(Omb. till Rd2 2012-05)

Nygrön GC 

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1081

Green Cargo Rd2 1081 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1972

(Omb. till Rd2 2012-07)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1082

Green Cargo Rd2 1082 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1972

(Omb. till Rd2 2012-06)

Nygrön GC

1082 hade som Rc2 helgrönt tak och kallades då ofta "Kermit".

GC

Rd2R 1083

Green Cargo Rd2 1083 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson, 2012

1972

(Omb. till Rd2 2012-05)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2ER 1084

Nej.

1972

(Omb. till Rd2 2011-11)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2R 1085

Green Cargo Rd2 1085 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2013.

1972

(Omb. till Rd2 2012-02)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1086

Green Cargo Rd2 1086 i Kristianstad. Foto: Felix Hubertsson - 2013.

1972

(Omb. till Rd2 2012-09)

Nygrön GC  Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1087

Green Cargo Rd2 1087 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2015.

1972

(Omb. till Rd2 2012-11)

Nygrön GC  Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1088

Green Cargo Rd2 1088 i Karlshamn. Foto: Felix Hubertsson - 2013.

1972

(Omb. till serieutförande för Rd2 2012-12)

Nygrön GC 

Var tidigare ett av två prototyplok för Rd2.

Loket är nu ombyggt från Rc2 till Rd2 i serieutförande.

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1089

Green Cargo Rd2 1089 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1972

(Omb. till Rd2 2012-09)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1090

gc-rd2-1090-i-alvestaden-22-april-2012.jpg

Green Cargo Rd2 1090 i Alvesta. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1972

(Omb. till Rd2 2011-01)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1091

Green Cargo Rd2 1091 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1972

(Omb. till Rd2 2011-09)

Nygrön GC  Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1092

Green Cargo Rd2 1092 i Halmstad. Foto: Felix Hubertsson - 2015.

1972

(Omb. till Rd2 2010-12)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1093

Green Cargo Rd2 1093 i Nässjö. Foto: Felix Hubertsson - 2013.

1972

(Omb. till Rd2 2010-11)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1094

Green Cargo Rd2 1094 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1972

(Omb. till Rd2 2011-05)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1095

Green Cargo Rd2 1095 i Halmstad. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1972

(Omb. till Rd2 2011-04)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1096

Green Cargo Rd2 1096 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2013.

1972.

(Omb. till Rd2 2012-07)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1097

Green Cargo Rd2 1097 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1972

(Omb. till Rd2 2011-11)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1098

Green Cargo Rd2 1098 i Mörrum. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1972

(Omb. till Rd2 2013-06)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1099

GC Rd2 1099 i Stehag. Foto: Josef Utterfors - 2013.

1972

(Omb. till Rd2 2011-09)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

 

GC

Rd2R 1100

Green Cargo Rd2 1100 i Bromölla. Foto: Felix Hubertsson - 2015.

1972

(Omb. till Rd2 2013-01)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1101

Green Cargo Rd2 1101 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1973

(Omb. till Rd2 2012-09)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

 

GC

Rd2ER 1102

gc-rd2-1102-i-jonkoping-den-29-juli-2013.jpg

Green Cargo Rd2 1102 i Jönköping. Foto: Felix Hubertsson - 2013.

1973

(Omb. till Rd2 2013-03)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2R 1103

Green Cargo Rd2 1103 i Hallsberg. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1973

(Omb. till Rd2 2011-12)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1104

Green Cargo Rd2 1104 i Hässleholm. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1973

(Omb. till Rd2 2012-04)

Nygrön  GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1105

Green Cargo Rd2 1105 i Halmstad. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1973

(Omb. till Rd2 2012-08)

Nygrön  GC 

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1106

Green Cargo Rd2 1106 i Alvesta. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1973

(Omb till Rd2 2014-04)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1107

Green Cargo Rd2 1107 i Malmö. Foto: Stoffe Källström - 2014.

1973

(Omb. till Rd2 2013-12)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1108

gc-rd2-1108-i-eskilstuna.jpg

Green Cargo Rd2 1108 i Eskilstuna. Foto: Tobias Johansson - 2013.

1973

(Omb. till Rd2 2013-11)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1110

Green Cargo Rd2 1110 i Sölvesborg. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1973

(Omb. till Rd2 2014-02)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1111

Green Cargo Rd2 1111 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1973

(Omb. till Rd2 2013-10)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2ER 1112 

1112_Rd2_Hassleholm_20130624.jpg

Green Cargo Rd2 1112 i Hässleholm. Foto: Stoffe Källström - 2013.

1973

(Omb. till Rd2 2013-05)

Nygrön GC 

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2ER 1113

Green Cargo Rd2 1113 i Karlshamn. Foto: Felix Hubertsson - 2013.

1973

(Omb. till Rd2 2013-04)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2R 1114

Green Cargo Rd2 1114 i Nässjö. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1973

(Omb. till Rd2 2014-01)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1115

gc-rd2-1115-i-eskilstuna.jpg

Green Cargo Rd2 1115 i Eskilstuna. Foto: Tobias Johansson - 2013.

1974

(Omb. till Rd2 2013-09)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1116

Green Cargo Rd2 1116 vid Sandbäck. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1974

(Omb. till Rd2 2013-10)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1117

Green Cargo Rd2 1117 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1974

(Omb. till Rd2 2013-12)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1118

gc-rd2-1118-i-eskilstuna.jpg

Green Cargo Rd2 1118 i Eskilstuna. Foto: Tobias Johansson - 2013.

1974

(Omb. till Rd2 2013-11)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1119

Green Cargo Rd2 1119 i Bromölla. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1974

(Omb. till Rd2 2014-01)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2ER 1120

Green Cargo Rd2 1120 i Eskilstuna. Foto: Tobias Johansson - 2013.

1974               

(Omb. till Rd2 2013-12)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2R 1121

Green Cargo Rd2 1121 i Malmö. Foto: Josef Utterfors - 2014.

1974

(Omb. till Rd2 2014-03).

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2ER 1122

gc-rd2-1122-i-eskilstuna.jpg

Green Cargo Rd2 1122 i Eskilstuna. Foto: Tobias Johansson - 2013.

1974

(Omb. till Rd2 2013-09)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2ER 1123

Green Cargo Rd2 1123 i Sölvesborg. Foto: Felix Hubertsson - 2013.

1974

(Omb. till Rd2 2013-10)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2R 1124

Green Cargo Rd2 1124 i Malmö. Foto: Josef Utterfors - 2014.

1974 

(Omb. till Rd2 2014-02)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2ER 1125

gc-rd2-1125-i-eskilstuna.jpg

Green Cargo Rd2 1125 i Eskilstuna. Foto: Tobias Johansson - 2013.

1974

(Omb. till Rd2 2013-09)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

 

GC

Rd2ER 1126

Green Cargo Rd2 1126 i Eskilstuna. Foto: Tobias Johansson - 2013.

1974

(Omb. till Rd2 2013-11)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2ER 1127

Green Cargo Rd2 1127 i Hallsberg. Foto: Ulrik Martinussen.

1974

(Omb. till Rd2 2013-06)

Nygrön GC 

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2R 1128

Green Cargo Rd2 1128 i Sandbäck. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1974

(Omb. till Rd2 2014-03)

Nygrön

GC  Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2ER 1129

Green Cargo Rd2 1129 vid Vekerum. Foto: Felix Hubertsson - 2013.

1974

(Omb. till Rd2 2013-08)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2R 1130

Green Cargo Rd2 1130 i Nässjö. Foto: Felix Hubertsson - 2013.

1974

(Omb. till Rd2 2011-02)

Nygrön  GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1131

Green Cargo Rd2 1131 i Sölvesborg. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1974

(Omb. till Rd2 2014-05)

  GC  Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2ER 1132

Nej. 1974

(Omb. till Rd2 2013-06)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

Loket är utrustat med ERTMS.

GC

Rd2R 1133

Green Cargo Rd2 1133 i Burlöv. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1975

(Omb. till Rd2 2014-02)

Nygrön GC Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1134

Green Cargo Rd2 1134 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2013.

1975 

(Omb. till Rd2 2013-08)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1135

Green Cargo Rd2 1135 i Karlshamn. Foto: Felix Hubertsson - 2015.

1975

(Omb. till Rd2 2014-05)

Nygrön GC

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

GC

Rd2R 1136

Green Cargo Rd2 1136 i Nässjö. Foto: Felix Hubertsson - 2015.

1975

(Omb. till Rd2 2014-05)

Nygrön GC  

Loket är ombyggt från Rc2 till Rd2.

 

 

Kontakt

Har du några synpunkter eller frågor om den här sidan? Vänligen kontakta oss på: [email protected].

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)