Spårväg City

SL A34 3 vid Liljevalchs/Gröna Lund. Foto: Anton Andersson - 2015.

-

Spårväg City invigdes 23 augusti 2010 och är den första reguljära spårvagnstrafiken i Stockholms innerstad sedan högertrafikomläggningen 1967 då all spårvägstrafik lades ned. Förortsbanorna Lidingöbanan och Nockebybanan klarade sig undan nedläggningarna eftersom de går på egen banvall med endast gatukorsningar. Tvärbanan tillkom i slutet av 1990-talet som en modern förortsspårväg, men den passerar inte innerstaden.

---

Spårväg City trafikeras av följande linje

- 7: NORRMALMSTORG-NYBROPLAN-DJURGÅRDSBRON-NORDISKA MUSEET-GRÖNA LUND-SKANSEN-WALDEMARSUDDE

--

Redan 1967 när spårvägen i innerstaden lades ned kom förslag på att låta linjen till Djurgården ligga kvar och användas till museitrafik, men så blev dock inte fallet och linjen revs upp. Under 1980-talet pågick en het debatt ifall man skulle bygga en ny museispårväg till Djurgården eller inte. Trots en tuff kamp och många motgångar invigdes Djurgårdslinjen den 2 juni 1991 med museitrafik mellan Norrmalmstorg och Waldemarsudde på Djurgården. Linjen fick linjenummer 7. En vändslinga finns även vid Skansen, och den har mycket liten radie, vilket gör att de tvåaxliga vagnarna har lite svårt att köra i den utan att det rycker och slår. Anledningen till den korta radien är att man ursprungligen planerade att bygga en större vändslinga på en gräsmatta i närheten, men efter protester tvingades man att flytta vändslingan till bussarnas vändplats och då kunde man inte bygga en större vändslinga.

Ändhållplatsen vid Waldemarsudde är mycket vackert belägen vid havet. I bakgrunden syns den Italienska ambassaden Oakhill. Foto: Anton Andersson - 2014.

---

Trafiken på Djurgårdslinjen sköts ideellt av Svenska Spårvägssällskapet varje dag under sommaren samt på helger under resten av året. Från början hade man några spårvagnar av mustangtyp som man hade köpt från Göteborg och Oslo, men inga från Stockholm. Sedan dess har man renoverat flera gamla stockholmsvagnar till ett mycket fint skick. Trafiken sköts av två eller tre vagnar om dagen och man brukar variera sig i vilka vagnar man tar ut för dagen. Nästan alltid använder man dock Stockholmsvagnen SS A1 76 med släpvagnen SS B19 846. Detta spårvagnståg är ett typiskt innerstadståg som gick i trafik från 1920-talet och fram till 1960-talet.

SS A1 76 och SS B19 846 vid Norrmalmstorg. Foto: Anton Andersson - 2015.

---

Redan när Djurgårdslinjen invigdes började man prata om att trafikera den reguljärt med moderna spårvagnar, detta blev dock inte verklighet förrän 2010 när Spårväg City invigdes. 19 juni 2007 togs slutligen beslutet att Spårväg City skulle byggas, vilket innebar att befintliga Djurgårdslinjen skulle rustas upp samt att helt ny spårväg skulle byggas från Nybroplan till Sergels Torg längs med Hamngatan. Vagnhallen Alkärrshallen skulle också byggas ut för att även kunna tjäna som vagnhall och verkstad för Spårväg City. I december 2009 stängdes Djurgårdslinjen av helt för trafik eftersom arbetet med Spårväg City skulle påbörjas och i juni 2010 öppnade den åter för trafik.

Vagnhallen Alkärrshallen byggdes ut i samband med att Spårväg City invigdes. Delen längst till höger är nybyggd. Foto: Anton Andersson - 2015.

---

Den 23 augusti 2010 var det äntligen premiär för Spårväg City och efter mer än 40 år rullar det återigen reguljära spårvagnar på Stockholms innerstadsgator. Spårväg City sträckte sig då mellan Sergels Torg och Waldemarsudde och fick linjenummer 7. Trafiken har sedan starten skötts av AB Stockholms Spårvägar, och det är inte ovanligt att personalen klär upp sig i gammaldags uniform, vilket resenärerna brukar uppskatta. Många av de som arbetar vid Stockholms Spårvägar är även ideellt aktiva i Svenska Spårvägssällskapet, vilket leder till att man ofta kan stöta på samma personal både på museivagnarna och de reguljära vagnarna. I samband med trafikstarten för Spårväg City kortade man av trafiken med museivagnarna till Skansen och den enda museivagn som nu trafikerar Waldemarsudde är det så kallade Cafétåget som går på helgerna. Trafiken med museivagnarna fick nu nummer 7N för att särskilja dem från den reguljära trafiken.

Linjekarta över Spårväg City. Foto: Anton Andersson - 2015.

---

För trafiken beställde man sex nya spårvagnar av typen Flexity Classic från Bombardier, men eftersom leveranstiden var lång skulle man inte få vagnarna levererade till trafikstarten. Lösningen blev att man hyrde in sex likadana spårvagnar under tiden, tre från Norrköping och tre från Frankfurt am Main. Vagnarna folierades i en mycket häpnadsväckande design i svart och guld, vilken kom att bli kännetecknet för Spårväg City under de första åren. I slutet av 2011 levererades de första av SL:s egna spårvagnar och efterhand som de sattes i trafik lämnade man tillbaka de inlånade. Den sista vagnen levererades under våren 2012. De nya vagnarna fick inte samma färgsättning som de inlånade, utan nu fick de istället en blå färgsättning som stämmer bättre överens med SL:s profil.

Interiör SL A34. Foto: Anton Andersson - 2014.

---

Under somrarna 2012-2014 hade man även en sjunde vagn i trafik kallad A34 7. Denna vagn tillhörde inte SL utan hyrdes in från Norrköping och är en av de vagnar som man lånade 2010-2011. Vagnen hette egentligen M06 35 och folierades blå i ändarna för att ändå kunna kännas igen som en Stockholmsvagn. Anledningen till att detta var möjligt är att behovet av spårvagnar i Norrköping minskar under sommaren. I Stockholm ökar det däremot med alla turister som ska till Djurgården. Vid evenemang som till exempel Allsång på Skansen behövs alla tänkbara resurser för att få hem besökarna på kvällen, och det är då som extravagnen kommer väl till pass. Man brukar då köra förstärkningstrafik mellan Sergels torg och Skansen. Under allsångskvällarna brukar man även köra med museivagnarna för att få hem alla besökare. Resterande dagar upphör denna trafik ca 18:00, men de tisdagar som allsången pågår kör man fram till ca 22:00.

SL A34 7 (M06 35) vid Kungsträdgården. Foto: Anton Andersson - 2014.

---

Detta problem fanns även 2015, men nu löste det genom att flytta A35 461 från Tvärbanan till Spårväg City för att slippa låna in en vagn från Norrköping under sommaren. Vagnen kom till Spårväg City i slutet av 2014 och efter provkörningar fungerade den som förstärkningsvagn under sommaren. Vagnen användes även för förarutbildningar då AB Stockholms Spårvägar även trafikerar Lidingöbanan med snarlika vagnar. I oktober 2015 transporterades den tillbaka till Tvärbanan eftersom förarutbildningarna då var avslutade.

SL A35 461 på Hamngatan. Foto: Anton Andersson - 2015.

---

För tillfället pågår en omfattande renovering av tätskiktet vid Sergels torg och detta har orsakat att man tvingades riva ändhållplatsen där. En tillfällig ändhållplats fanns vid Kungsträdgården där man lade in ett vändspår i mitten av Hamngatan en bit från hållplatsen. i januari 2016 stängdes hållplats Kungsträdgården då tätskiktsarbetena kommit dit. De reguljära vagnarna vänder nu i vändslingan vid Norrmalmstorg tillsammans med musievagnarna. 2018 ska renoveringen vara klar och då ska spårvägen åter dras fram till Sergels torg, men då till ett nytt hållplatsläge utanför Åhléns City som ger en bättre anslutning till T-Centralen än det tidigare.

Den tidigare ändhållplatsen vid Sergels torg. Foto: Anton Andersson - 2014.

Så här ser samma plats ut nu. Foto: Anton Andersson - 2015.

Det tidigare vändspåret i Hamngatan. Foto: Anton Andersson - 2015.

I rondellen vid Sergels torg förbereds det nu för spårläggning till den nya ändhållplatsen. Foto: Anton Andersson - 2015.

---

SL A34: 1-6 = 6 st.

A34:              

Typ: Spårvagn, tredelad

Längd: 30000 mm

Axelföljd: (Bo)''(2)''(2)''(Bo)''

Tjänstevikt: 54 ton

Effekt: 420 kW

Hastighet: 70 km/h

Tillverkare: Bombardier

Byggår: 2011-2012

Sittplatser: 64 st

Ståplatser: 115 st

Tillverkningsår: Färgsättning: Ägare: Övrig info:

SL

A34 1

SL A34 1 vid Kungsträdgården. Foto: Anton Andersson - 2015.

2011

Blå/Vit

SL

 

SL

A34 2

SL A34 2 på Hamngatan. Foto: Anton Andersson - 2015.

2011

Blå/Vit

SL

 

SL

A34 3

SL A34 3 vid Liljevalchs/Gröna Lund. Foto: Anton Andersson - 2015.

2011

Blå/Vit

SL

 

SL

A34 4

SL A34 4 vid Liljevalchs/Gröna Lund. Foto: Anton Andersson - 2015.

2011

Blå/Vit

SL

 

SL

A34 5

SL A34 5 på Hamngatan. Foto: Anton Andersson - 2015.

2011

Blå/Vit

SL

 

SL

A34 6

SL A34 6 vid Kungsträdgården. Foto: Anton Andersson - 2015.

2012

Blå/Vit

SL

 

     

Kontakt

Har du några synpunkter eller frågor om den här sidan? Vänligen kontakta oss på: [email protected].

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)