Lidingöbanan

 

SL A36 555 vid Gåshaga Brygga. Foto: Anton Andersson - 2015.

---

Lidingöbanan invigdes 1914 och som namnet antyder så finns den på Lidingö utanför Stockholm. Ursprungligen fanns det två banor, Norra och Södra Lidingöbanan, men 1971 lades Norra Lidingöbanan ned och endast den södra banan blev kvar. Det är den som nu kallas endast Lidingöbanan och sträcker sig mellan Ropsten och Gåshaga Brygga. Banan var från öppningen och fram till 2009 klassad som järnväg trots att den alltid har trafikerats av spårvagnar, medan den 2009 klassades om till spårväg. Trots detta är banan mer lik en riktig järnväg eftersom den helt går på egen banvall, vid omklassningen gjordes ingen ombyggnad.

---

Lidingöbanan trafikeras av följande linje:

- 21: ROPSTEN-AGA-KOTTLA-GÅSHAGA BRYGGA

---

1946 köpte man in spårvagnar av typen A24 och släpvagnar av typen B24 som trafikerade Lidingöbanan fram till 1990-talet då de moderniserades något. Vid moderniseringen fick de bland annat SL:s blå färgsättning och littererades samtidigt om till A30 och B30. Dessa gick i trafik ända till 21 juni 2013 då Lidingöbanan stängdes av för upprustning. Vagnarna har nu skrotats.

En av Lidingöbanans gamla vagnar av typen A30 i Ropsten. Foto: Elias Sandgren - 2011.

Interiör en vagn av typen A30. Foto: Elias Sandgren.

Förarplatsen i en vagn av typen A30. Foto: Elias Sandgren.

---

Den 21 juni 2013 stängdes Lidingöbanan av för upprustning. Trafiken ersattes under tiden med buss. Hela spåranläggningen rustades upp och hållplatserna byggdes om och anpassades för de moderna spårvagnar som nu trafikerar banan. En ny vagnhall byggs också i AGA som ersätter den äldre på samma plats. För trafiken har man köpt in sju spårvagnar av typen A36, vilka är baserade på A35 som också finns hos SL. Trafikstarten var ursprungligen planerad till december 2014, men på grund av tekniska problem sköts trafikstarten fram till mars 2015. Vid testkörningar visade det sig dock att det nya signalsystemet inte fungerar som det ska och trafikstarten sköts fram ännu en gång till sommaren 2015. Det blev dock ingen trafikstart då heller utan återinvigningen av Lidingöbanan skedde först 24 oktober 2015.

---

Interiör i en av de ny vagnarna av typen A36. Foto: Anton Andersson - 2015.

---

År 2020 ska Lilla Lidingöbron stå klar och ersätta den gamla enkelspåriga bron som då kommer att rivas. Detta för att öka kapaciteten då banan vid denna tidpunkt ska anslutas till Spårväg City i Ropsten. Spårväg City ska då förlängas från Djurgårdsbron via Frihamnen fram till Ropsten. Vagnhallen i AGA ska då även användas av Spårväg Citys vagnar som för tillfället inryms i Alkärrshallen på Djurgården.

---

Lidingöbanan har sin startpunkt i Ropsten på fastlandet där den ansluter till tunnelbanans Röda linje som har sin slutstation här. Hållplatserna är sedan i tur och ordning följande: Torsvik, Baggeby, Bodal, Larsberg, AGA, Skärsätra, Kottla, Högberga, Brevik, Käppala, Gåshaga samt ändhållplatsen Gåshaga Brygga. Vid Gåshaga brygga finns det anslutning till Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar.

Den upprustade ändhållplatsen i Ropsten. Foto: Anton Andersson - 2015.

Ändhållplatsen Gåshaga brygga sedd från havet. Foto: Anton Andersson - 2015.

---

SL A36: 551-557 = 7 st.

A36:              

Typ: Spårvagn, fyrdelad

Längd: 39475 mm

Axelföljd: Bo'Bo'2'Bo'Bo'

Tjänstevikt: 51 ton

Effekt: 560 kW

Hastighet: 90 km/h

Tillverkare: CAF

Byggår: 2014-2015

Sittplatser: 100 st

Ståplatser: 143 st

Tillverkningsår:  Färgsättning:  Ägare: Övrig info: 

SL

A36 551

 Nej.

2014

Blå/Vit

SL

 

SL

A36 552

 Nej.

2015

Blå/Vit

SL

 

SL

A36 553

 Nej.

2014

Blå/Vit

SL

 

SL

A36 554

 Nej.

2014

Blå/Vit

SL

 

SL

A36 555

SL A36 555 vid Gåshaga Brygga. Foto: Anton Andersson - 2015.

2014

Blå/Vit

SL

 

SL

A36 556

 Nej.

2014

Blå/Vit

SL

 

SL

A36 557

SL A36 557 vid Gåshaga Brygga. Foto: Anton Andersson - 2015.

Foto: Anton Andersson.

2014

Blå/Vit

SL

Bär motiv från Lidingö på sidorna och kallas för Lidingövagnen.

     

Kontakt

Har du några synpunkter eller frågor om den här sidan? Vänligen kontakta oss på: [email protected].

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)