Tvärbanan och Nockebybanan

SL A32 431 i Nockeby. Foto: Anton Andersson - 2015.

---

Tvärbanan

---

Tvärbanan trafikeras av följande linje:

- 22: SICKLA UDDE-LUMA-GULLMARSPLAN-GLOBEN-ÅRSTABERG-LILJEHOLMEN-GRÖNDAL-STORA ESSINGEN-ALVIK-NORRA ULVSUNDA-BÄLLSTA BRO-SUNDBYBERGS CENTRUM-SOLNA BUSINESS PARK-SOLNA CENTRUM-SOLNA STATION

---

Tvärbanan är en modern förortsspårväg som invigdes år 2000 mellan Gullmarsplan och Liljeholmen. Senare samma år förlängdes den från Liljeholmen till Alvik. Tvärbanan blev snabbt mycket populär då den bildar en tvärförbindelse mellan Stockholms tunnelbane- och pendeltågslinjer. Resandet översteg alla förväntningar och för trafiken köpte man in helt nya spårvagnar av typen Flexity Swift från Bombardier. I Stockholm kallas vagnarna A32.

Interiör SL A32. Foto: Anton Andersson.

---

I början av 2002 upptäckte man sprickor i de långa broarna Alviksbron och Gröndalsbron, vilket ledde till att trafiken stoppades omedelbart på hela sträckan. Så småningom kunde man återuppta trafiken på en del av sträckan. Broarna reparerades och efter några månader kom trafiken igång igen. I augusti 2002 var det dags för nästa förlängning av banan, nu mellan Gullmarsplan och Sickla udde för att nå det nya bostadsområdet Hammarby Sjöstad.

Lumas hållplats i Hammarby Sjöstad. Foto: Anton Andersson - 2015.

---

Trafiken förblev likadan i ganska många år innan man år 2013 invigde sträckan Alvik - Solna Centrum. Denna sträcka förlängdes 2014 från Solna Centrum till Solna station. För trafiken på den nya sträckan behövde man fler spårvagnar, men eftersom A32 nu är en ganska gammal konstruktion ville man satsa på något nytt istället. Valet föll istället på modellen Urbos från spanska CAF. Femton vagnar av denna typ köptes in och i Stockholm fick de beteckningen A35.

Den nybyggda sträckan har dock inte samma signalsystem som den äldre, och därför kan man inte köra genomgående trafik på hela sträckan. Så småningom ska signalsystemet bytas och hela sträckan köras som en linje så att man slipper tågbyte i Alvik, vilket är fallet idag. Båda linjerna körs dock som linje 22. På sträckan Sickla udde - Alvik används främst A32 och på sträckan Alvik - Solna station främst A35, även om båda vagntyperna förekommer på båda linjerna.

Genom åren har man haft många olika planer på utbyggnader av Tvärbanan, bland annat tänkte man att den skulle byggas samman med Saltsjöbanan i Sickla och att Saltsjöbanan samtidigt skulle konverteras till spårväg. Dessa planer förkastades dock och istället ska Tvärbanan förlängas från Sickla udde till Sickla station vid Saltsjöbanan för att skapa en bra bytespunkt.

Tvärbanan fungerar som förbindelse mellan tunnelbanan och det övriga järnvägsnätet. Mellan Globen och Gullmarsplan finns det förbindelse mellan Tvärbanan och tunnelbanan. Vid Liljeholmen finns det förbindelse med övriga järnvägsnätet. En kort sträcka av Tvärbanan här trafikeras faktiskt med godståg med diesellok till Cemetas anläggning vid Liljeholmen.

Tidigare fungerade Brommadepån i Alvik som vagnhall för Tvärbanan, men nu huserar vagnarna istället i den helt nybyggda Ulvsundadepån. Förbindelsen till Bormmadepån finns dock kvar, eftersom det via depån finns förbindelse med Nockebybanan.

---

Nockebybanan

---

Nockebybanan trafikeras av följande linje:

- 12: ALVIK-ALLÉPARKEN-ÅLSTENS GÅRD-NOCKEBY

---

Nockebybanan är en förortsspårväg i området Nockeby i västra Stockholm. Efter att ha öppnats i etapper sträckte den sig 1929 mellan Tegelbacken i centrala staden och Nockeby vid Mälaren. På 1940-talet tog man fram en ny vagntyp anpassad för vissa förortsbanor kallad Ängbyvagn. Det tillverkades två olika typer, både motorvagnar av typen A24 och släpvagnar av typen B24. Samma vagntyp fanns bland annat även på Lidingöbanan.

1952 öppnades tunnelbanan längs den tidigare spårvägssträckningen och linjen kortades av till Alvik. I Alvik byggdes anslutning till tunnelbanan för vidare färd in mot centrum. Tunnelbanan och Nockebybanan har en gemensam station i Alvik samt spårförbindelse via Brommadepån. Via Brommadepån finns även spårförbindelse med Tvärbanan. Tidigare fungerade Brommadepån som vagnhall för både Tvärbanan och Nockebybanan, men Tvärbanans vagnar har nu flyttat till den nybyggda Ulvsundadepån. Nockebybanans vagnar finns dock kvar i Brommadepån, men vid verkstadsbesök måste de nu köra till Ulvsundadepån eftersom verkstaden i Brommadepån har avvecklats.

Nockebybanans ändhållplats i Alvik. I bakgrunden syns ett tunnelbanetåg. Foto: Anton Andersson - 2015.

Nockebybanans ändhållplats i Nockeby. Foto: Anton Andersson - 2015.

---

Vid högertrafikomläggningen 1967 lades de flesta spårvägslinjer ned i Stockholm, förutom Lidingöbanan och Nockebybanan. De överlevde tack vare att de går på egen banvall och att vagnarna hade dörrar på båda sidor, vilket gjorde att man enkelt kunde övergå till högertrafik. Stationen i Alvik var dock byggd för vänstertrafik för att skapa smidiga byten till tunnelbanan, och för att lösa detta byggde man ett spårkors vid Alléparken i närheten av Alvik så att vagnarna kan växla mellan höger- och vänstertrafik.

På 1980-talet började Ängbyvagnarna bli omoderna och man beslutade sig för att rusta upp dem. De byggdes om och nästan allt byttes ut, samtidigt som de fick SL:s nya blå färgsättning. Ny littera blev A30 och B30. Trots denna upprustning var de åter ganska slitna på 2000-talet så man bestämde sig för att ersätta dem med nya vagnar. 2009 köptes sex vagnar av typen A32 som sedan tidigare finns på Tvärbanan in, dock inte helt nya. Vagnarna köptes begagnade från Holland och byggdes om till SL:s standard i Stockholm. Ängbyvagnarna skickades därefter till skrot. Vagnarna som inköptes från Holland saknar ATC och får därför endast användas på Nockebybanan, eftersom Tvärbanan har ATC vilket Nockebybanan saknar. Vagnar med ATC används dock på Nockebybanan ibland ändå, till exempel vid verkstadsbesök för de ordinarie vagnarna.

---

SL A32: 401-437 = 37 st.

SL A35: 451-465 = 15 st.

A32:           

Typ: Spårvagn, tredelad

Längd: 30400 mm

Axelföljd: Bo'1"1"Bo'

Tjänstevikt: 37,5 ton

Effekt: 480 kW

Hastighet: 80 km/h

Tillverkare: Adtranz, Bombardier

Byggår: 1999-2009

Sittplatser: 78 st

Ståplatser: 133 st

Tillverkningsår: Färgsättning: Ägare: Övrig info:

SL

A32 401

SL A32 401 vid Luma. Foto: Anton Andersson - 2015.

1999

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 402

 Nej.

1999

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 403

 Nej.

1999

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 404

 Nej.

1999

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 405

SL A32 405 i Ulvsunda. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2015.

1999

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 406

 Nej.

1999

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 407

 Nej.

1999

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 408

SL A32 408 i Ulvsunda. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2015.

1999

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 409

 Nej.

1999

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 410

 Nej.

1999

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 411

SL A32 411 vid Solna Station. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2015.

1999

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 412

 Nej.

1999

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 413

 Nej.

2002

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 414

 

SL A32 415 vid Sickla udde. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2015.

2002

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 415

SL A32 415 vid Sickla udde. Foto: Anton Andersson - 2015.

2002

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 416

 Nej.

2002

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 417

 

SL A32 417 vid Liljeholmen. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2016.

2002

Blå/Vit

SL

 Har burit reklam för Sickla Köpkvarter

SL

A32 418

 Nej.

2002

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 419

 Nej.

2002

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 420

 Nej.

2002

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 421

 Nej.

2002

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 422

 Nej.

2002

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 423

Nej.

2008

Blå/Vit

SL

Saknar ATC.

Provvagn GE ATC.

SL

A32 424

 Nej.

2008

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 425

SL A32 425 vid Luma. Foto: Anton Andersson - 2015.

2009

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 426

SL A32 426 vid Gullmarsplan. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2013.

2009

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 427

SL A32 427 vid Gullmarsplan. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2013.

2009

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 428

 Nej.

2009

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 429

 Nej.

2009

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 430

SL A32 430 vid Luma. Foto: Anton Andersson - 2015.

2009

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 431

SL A32 431 i Nockeby. Foto: Anton Andersson - 2015.

2009

Blå/Vit

SL

 

SL

A32 432

SL A32 432 vid Alvik. Foto: Theodor Brabie - 2016. 

2002

Blå/Vit

SL

Inköpt begagnad från Holland.

F.d. HTM 6101

Saknar ATC och används endast på Nockebybanan.

SL

A32 433

SL A32 433 i Nockeby. Foto: Anton Andersson - 2015.

2002

Blå/Vit

SL

Inköpt begagnad från Holland.

F.d. HTM 6102

Saknar ATC och används endast på Nockebybanan.

SL

A32 434

 Nej.

2002

Blå/Vit

SL

Inköpt begagnad från Holland.

F.d. HTM 6103

Saknar ATC och används endast på Nockebybanan.

SL

A32 435

 Nej.

2003

Blå/Vit

SL

Inköpt begagnad från Holland.

F.d. HTM 6104

Saknar ATC och används endast på Nockebybanan.

SL

A32 436

 Nej.

2003

Blå/Vit

SL

Inköpt begagnad från Holland.

F.d. HTM 6105

Saknar ATC och används endast på Nockebybanan.

SL

A32 437

 Nej.

2003

Blå/Vit

SL

Inköpt begagnad från Holland.

F.d. HTM 6106

Saknar ATC och används endast på Nockebybanan.

A35:           

Typ: Spårvagn, tredelad

Längd: 30800 mm

Axelföljd: Bo'Bo'Bo'Bo'

Tjänstevikt: 51 ton

Effekt: 832 kW

Hastighet: 90 km/h

Tillverkare: CAF

Byggår: ?

Sittplatser: 72 st

Ståplatser: 144 st

Tillverkningsår: Färgsättning: Ägare: Övrig info:

SL

A35 451

 Nej.

2013

Blå/Vit

SL 

 

SL

A35 452

 Nej.

2013

Blå/Vit

SL

 

SL

A35 453

SL A35 453 i Sundbyberg. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2015.

2013

Blå/Vit

SL

 

SL

A35 454

SL A35 454 i Ulvsunda. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2015.

2013

Blå/Vit

SL

 

SL

A35 455

 Nej.

2013

Blå/Vit

SL

 

SL

A35 456

 Nej.

2013

Blå/Vit

SL

 

SL

A35 457

SL A35 457 i Ulvsunda. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2015.

2013

Blå/Vit

SL

 

SL

A35 458

 Nej.

2013

Blå/Vit

SL

 

SL

A35 459

SL A35 459 vid Solna station. Foto: Anton Andersson - 2014.

2013

Blå/Vit

SL

 

SL

A35 460

 Nej.

2013

Blå/Vit

SL

 

SL

A35 461

SL A35 461 på Hamngatan. Foto: Anton Andersson - 2015.

2014 Blå/Vit SL

Användes på Spårväg City under 2015.

SL

A35 462

 Nej.

2013

Blå/Vit

SL

 

SL

A35 463

 Nej.

2014

Blå/Vit

SL

 

SL

A35 464

 Nej.

2014

Blå/Vit

SL

 

SL

A35 465

SL A35 465 i Solna. Foto: Theodor Brabie.

2014

Blå/Vit

SL

 

 

Kontakt

Har du några synpunkter eller frågor om den här sidan? Vänligen kontakta oss på: [email protected].

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)