SJ/SSRT Rc6-lok

/sj_logga.jpg

SJ Rc6 1394 passerar Loshult med ett Intercity-tåg. Foto: Felix Hubertsson.

-

Den sista seren på 40 stycken Rc-lok levererades till dåvarande Statens Järnvägar från år 1985-1988.

Till skillnad från Rc1, Rc2, Rc4 och Rc5 var Rc6-loken planerade att drar nästan uteslutande persontåg, därför hade Rc6 en största tillåten hastighet på 160 Km/h, precis som för Rc3. Enstaka Rc6-lok har hyrts ut enstaka gånger till behövande godstågsoperatörer och då dragit godståg.

Den serien på 40 Rc6-lok kom senare att bli 100 lok, då Rc5 som levererats några år tidigare är identiska med Rc6, förutom hastigheten på 135 Km/h. I mitten av 90-talet växlades samtliga Rc5 upp till Rc6, och därmed finns inte några lok med littera Rc5 kvar, utan det är istället 100 stycken Rc6-lok.

 

Efter delningen av Statens Järnvägar tillföll Rc6-loken 1323-1336 ASJ med beteckningen SSRT. År 2012 lades ASJ ned, och loken ägs och förvaltas nu av Trafikverket, vilka hyr ut de flesta till SJ för nattågstrafik i  övre Norrland. Resten av loken tillhör SJ AB. Ett antal Rc6-lok har även utrustats med det nya tågsäkerhetssystemet ERTMS/ETCS.

Loken rullar över nästan hela det svenska järnvägsnätet med SJ:s persontåg. Ett lok, Rc6 1325 används för testkörningar med Banverkets mätvagn IMV 200.

 

SJ Rc6 1418 förarhytt. Foto: Olof Wilhelmsson.

-

TRV Rc6: 1324, 1326-1328 = 4 st.

TRV Rc6E: 1323, 1325, 1329-1336 = 10 st.

SJ Rc6: 1338-1395, 1402-1422 = 78 st.

SJ Rc6E: 1395-1401 = 7 st.

SJ Rc6R: 1337 = 1 st.

Loknummer: Bild: Tilverkningsår: Färgsättning: Ägare: Övrig info:

Rc6:

Typ: Ellok

Axelföljd: Bo'Bo'

Längd: 15520 mm

Tjänstevikt: 78 ton

Effekt: 3600 kW

Hastighet: 160 km/h

Tillverkare: Asea

Byggår: 1982-1986 (f d Rc5), 1985-1988 (Rc6)

Ombyggnadsår från Rc5: 1992-1995

       

TRV

Rc6E 1323

Trafikverket Rc6 1323 i Skövde. Foto: Ulrik Martinussen - 2012.

1982 Röd/grå/vit TRV

Loket var tidigare helrött efter att ha varit uthyrt till Tågkompaniet som TKAB Rc6 1.

Loket är utrustat med ERTMS.

TRV

Rc6 1324

Trafikverket Rc6 1324 i Hallsberg. Foto: Felix Hubertsson - 2011.

1982 Röd/grå/vit TRV

Loket var tidigare uthyrt till Tågkompaniet som Rc6 2.

Var tidigare uthyrt till Veolia Transport och bar under en tid reklam för det så kallade "Utmanartåget".

Uthyrd till SJ.

TRV

Rc6E 1325

Trafikverket Rc6 1325 i Tillberga. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2014.

1982 Röd/grå/vit TRV

Loket var tidigare uthyrt till Tågkompaniet som Rc6 3.

Uthyrd till Tågab.

Loket är utrustat med ERTMS.

TRV

Rc6 1326

Trafikverket Rc6 1326 i Göteborg. Foto: Ulrik Martinussen - 2009.

1982 Röd/grå/vit TRV

Loket var tidigare uthyrt till Tågkompaniet som Rc6 4.

Loket har av någon anledning annorlunda typsnitt på ram och buffertbalken.

Uthyrd till SJ.

TRV

Rc6 1327

Trafikverket Rc6 1327 i Hagalund. Foto: Ulrik Martinussen - 2008.

1983 Röd/grå/vit TRV

Loket var tidigare uthyrt till Tågkompaniet som Rc6 5.

Uthyrd till SJ.

TRV

Rc6 1328

 Nej.

1983 Röd/grå/vit TRV

Loket var tidigare uthyrt till Tågkompaniet som Rc6 6.

Uthyrd till SJ.

TRV

Rc6E 1329

Trafikverket Rc6 1329 i Malmö. Foto: Ulrik Martinussen - 2011.

1983 Röd/grå/vit TRV

Loket var tidigare uthyrt till Tågkompaniet som Rc6 7.

Uthyrd till SJ.

Loket är utrustat med ERTMS.

TRV

Rc6E 1330

Trafikverket Rc6 1330 i Kiruna. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1983 Röd/grå/vit TRV

Loket var tidigare uthyrt till Tågkompaniet som Rc6 8.

Uthyrd till SJ.

Loket är utrustat med ERTMS.

TRV

Rc6E 1331

Trafikverket Rc6 1331 i Göteborg. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2014.

1983 Röd/grå/vit  TRV 

Loket var tidigare uthyrt till Tågkompaniet som Rc6 9. 

Uthyrd till SJ.

Loket är utrustat med ERTMS.

TRV

Rc6E 1332

Nej.

1983 Röd/grå/vit TRV 

Loket var tidigare uthyrt till Tågkompaniet som Rc6 10.

Loket bar under en tid reklam för tidningen Metro.

Uthyrd till SJ.

Loket är utrustat med ERTMS.

TRV

Rc6E 1333

Trafikverket Rc6 1333 i Narvik. Foto: Ulrik Martinussen - 2009.

1983 Röd/grå/vit TRV

Loket var tidigare uthyrt till Tågkompaniet som Rc6 11.

Uthyrd till SJ.

Loket är utrustat med ERTMS.

TRV

Rc6E 1334

Trafikverket Rc6 i Gällivare. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1983 Röd/grå/vit TRV

Loket var tidigare uthyrt till Tågkompaniet som Rc6 12.

Uthyrd till SJ.

Loket är utrustat med ERTMS.

TRV

Rc6E 1335

Trafikverket Rc6 1335 i Gällivare. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1983 Röd/grå/vit TRV

Loket var tidigare uthyrt till Tågkompaniet som Rc6 16.

Uthyrd till SJ.

Loket är utrustat med ERTMS.

TRV

Rc6E 1336

Nej. 1983 Röd/grå/vit TRV

Loket var tidigare uthyrt till Tågkompaniet som Rc6 17.

Loket är utrustat med ERTMS.

SJ

Rc6R 1337

SJ Rc6 1337 i Falun. Foto: Erik Widenfalk - 2014.

1983 Svart SJ

Loket är ombyggt med växlarplattformar för rangering i Hagalund. Loket saknar dock radiostyrning.

Loket var tidigare uthyrt till Tågkompaniet som Rc6 18 (år 1999-2004).

SJ

Rc6 1338

SJ Rc6 1338 i Göteborg. Foto: Ulrik Martinussen.

1983 Svart  SJ  

SJ

Rc6 1339

Nej. 1983 Svart SJ   

SJ

Rc6 1340

SJ Rc6 1340 i Hallsberg. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2014.

1983 Svart SJ 

Loket var näst sista Rc6 som hade den mörkblå "Blue-X" färgsättningen.

SJ

Rc6 1341

SJ Rc6 1341 i Fredrikslund. Foto: Ulrik Martinussen - 2011.

1983 Svart SJ  

SJ

Rc6 1342

SJ Rc6 1342 i Falun. Foto: Erik Widenfalk - 2015.

1983 Svart SJ  

SJ

Rc6 1343

SJ Rc6 1343 i Alvesta. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1983 Svart SJ  

SJ

Rc6 1344

SJ Rc6 1344 i Halmstad. Foto: Felix Hubertsson.

1983 Svart SJ  

SJ

Rc6 1345

SJ Rc6 1345 i Falun. Foto: Erik Widenfalk - 2015.

1983 Svart SJ  

SJ

Rc6 1346

SJ Rc6 1346 i Värnamo. Foto: Felix Hubertsson - 2011.

1983 Svart SJ  

SJ

Rc6 1347

Nej. 1983 Svart  SJ  

SJ

Rc6 1348

SJ Rc6 1348 i Falun. Foto: Erik Widenfalk - 2015.

1983 Svart  SJ  

SJ

Rc6 1349

SJ Rc6 1349 i Stockholm. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1983 Svart SJ  

SJ

Rc6 1350

SJ Rc6 1350 i Hagalund. Foto: Ulrik Martinussen.

1984 Svart SJ 

Loket var sista ljusblå Rc6-loket. Loket fick bära sin ljusblå färgsättning till slutet av 2011.

SJ

Rc6 1351

SJ Rc6 1351 i Hagalund. Foto: UlriK Martinussen.

1984 Svart SJ  

SJ

Rc6 1352

 SJ Rc6 1352 i Karlberg. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2011.

1984 Svart SJ  

SJ

Rc6 1353

SJ Rc6 1353 i Märsta. Foto: Ulrik Martinussen.

1984 Svart SJ  

SJ

Rc6 1354

Nej. 1984 Svart SJ  

SJ

Rc6 1355

SJ Rc6 1355 i Tomteboda. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1984 Svart SJ  

SJ

Rc6 1356

SJ Rc6 1356 i Karlberg. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2011.

1984 Svart SJ  

SJ

Rc6 1357

SJ Rc6 1357 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1984 Svart SJ  

SJ

Rc6 1358

SJ Rc6 1358 i Hagalund. Foto: Ulrik Martinussen - 2011.

1984  Svart SJ  

SJ

Rc6 1359

SJ Rc6 1359 i Hallsberg. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1984 Svart SJ  

SJ

Rc6 1360

SJ Rc6 1360 i Falun. Foto: Erik Widenfalk - 2015.

1984 Svart SJ Loket är utrustat med nya strålkastare av XENON-typ.

SJ

Rc6 1361

SJ Rc6 1361 i Hallsberg. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1984 Svart SJ  

SJ

Rc6 1362

SJ Rc6 1362 i Märsta. Foto: Ulrik Martinussen - 2013.

1984 Svart SJ Loket hade dekaler på sidorna med texten "SJ:s 300:e Rc-lok" under en tid.

SJ

Rc6 1363

SJ Rc6 1363 i Hässleholm. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1984 Svart SJ  

SJ

Rc6 1364

SJ Rc6 1364 i Alvesta. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1984 Svart SJ  

SJ

Rc6 1365

SJ Rc6 1365 i Göteborg. Foto: Ulrik Martinussen - 2011.

1984 Svart SJ  

SJ

Rc6 1366

SJ Rc6 1366 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1984 Svart SJ  

SJ

Rc6 1367

SJ Rc6 1367 i Tomteboda. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1984 Svart SJ  

SJ

Rc6 1368

SJ Rc6 1368 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1985 Svart SJ  

SJ

Rc6 1369

SJ Rc6 1369 i Solna. Foto: Ulrik Martinussen.

1985 Svart SJ  

SJ

Rc6 1370

SJ Rc6 1370 i Malshult. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1985 Svart SJ  

SJ

Rc6 1371

SJ Rc6 1371 i Hallsberg. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2014.

1985 Svart SJ  

SJ

Rc6 1372

SJ Rc6 1372 i Huddinge. Foto: Theodor Karlsson - 2015.

1985  Svart SJ  

SJ

Rc6 1373

SJ Rc6 1373 på Göteborg C. Foto: Ulrik Martinussen.

1985 Svart SJ  

SJ

Rc6 1374

SJ Rc6 1374 i Killeberg. Foto: Felix Hubertsson - 2014. 

1985 Svart SJ  

SJ

Rc6 1375

SJ Rc6 1375 i Hagalund. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2015.

1985  Svart  SJ  

SJ

Rc6 1376

 Nej. 1985 Svart SJ  

SJ

Rc6 1377

SJ Rc6 1377 i Halmstad. Foto: Felix Hubertsson - 2011.

1985 Svart SJ Loket levererades 1985 i silvergrått med blå dekor och frimärksloggan. Det var också detta lok som 1988 målades i en spräcklig blå provmålning "Discoloket"  som var det första förslaget på SJ-blå design. Loket skiljer sig än idag från mängden, om än bara på en liten detalj. Nämligen ASEA-märket på rambalken, som är kvar från designschemat som loket hade vid leverans.

SJ

Rc6 1378

SJ Rc6 1378 i Katrineholm. Foto: Ulrik Martinussen - 2011.

1985  Svart SJ  

SJ

Rc6 1379

SJ Rc6 1379 i Tomteboda. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1985 Svart SJ  

SJ

Rc6 1380

SJ Rc6 1380 i Uppsala. Foto: Ulrik Martinussen - 2011.

1985 Svart SJ  

SJ

Rc6 1381

SJ Rc6 1381 i Uppsala. Foto: Johannes Airaksinen - 2015.

1985 Svart SJ  

SJ

Rc6 1382

SJ Rc6 1382 i Killeberg. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1985 Svart SJ  

SJ

Rc6 1383

SJ Rc6 1383 i Alvesta. Foto: Felix Hubertsson - 2011.

1985 Svart SJ  

SJ

Rc6 1384

SJ Rc6 1384 i Arvika. Foto: Ulrik Martinussen - 2013.

1985 Svart SJ  

SJ

Rc6 1385

Nej. 1986 Svart SJ   

SJ

Rc6 1386

SJ Rc6 1386 i Falun. Foto: Erik Widenfalk - 2015.

1986 Svart SJ  

SJ

Rc6 1387

SJ Rc6 1387 i Kolmården. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2013.

1986 Svart SJ  

SJ

Rc6 1388

SJ Rc6 1388 i Edane. Foto: Ulrik Martinussen - 2013.

1986 Svart SJ   

SJ

Rc6 1389

SJ Rc6 1389 i Göteborg. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1986 Svart SJ  

SJ

Rc6 1390

SJ Rc6 1390 i Falun. Foto: Erik Widenfalk - 2016.

1986 Svart SJ  

SJ

Rc6 1391

 SJ Rc6 1391 i Falun. Foto: Erik Widenfalk - 2015.

1986 Svart SJ  

SJ

Rc6 1392

SJ Rc6 1392 i Katrineholm. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2013.

1986 Svart SJ  

SJ

Rc6 1393

SJ Rc6 1393 i Alvesta. Foto: Felix Hubertsson - 2011.

1986 Svart SJ  

SJ

Rc6 1394

SJ Rc6 1394 i Haga. Foto: Ulrik Martinussen - 2013.

1986 Svart SJ  

SJ

Rc6E 1395

SJ Rc6 1395 i Hagalund. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2014.

1986 Svart  SJ  Loket är utrustat med ERTMS.

SJ

Rc6E 1396

SJ Rc6 1396 i Hallsberg. Foto: Ulrik Martinussen - 2009.

1986  Svart SJ

Loket levererades med dekalerna "SJs 334:e Rc-lok" på sidorna för att symbolisera att Rc-lokens antal hade gått om D-lokens antal.

Loket är utrustat med ERTMS.

SJ

Rc6E 1397

Nej.

1986 Svart SJ  Loket är utrustat med ERTMS.

SJ

Rc6E 1398

SJ Rc6 1398 på Stockholm C. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1986 Svart SJ  Loket är utrustat med ERTMS.

SJ

Rc6E 1399

SJ Rc6 1399 i Göteborg. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1986 Svart SJ   Loket är utrustat med ERTMS.

SJ

Rc6E 1400

Nej.

1986 Svart SJ   Loket är utrustat med ERTMS.

SJ

Rc6E 1401

Nej.  1986 Svart SJ   Loket är utrustat med ERTMS.

SJ

Rc6 1402

SJ Rc6 1402 i Falun. Foto: Erik Widenfalk - 2015.

1986 Svart SJ  

SJ

Rc6 1403

SJ Rc6 1403 i Hallsberg. Foto: Felix Hubertsson - 2011.

1987 Svart SJ  

SJ

Rc6 1404

SJ Rc6 1404 i Kävlinge. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2016.

1987 Svart SJ

Loket var ett av två lok som i ett par år hade en grå provmålning för framtagning av SJ:s nya färgsättning efter den ljusblå.

Loket lackerades om i svart färgsättning år 2010.

SJ

Rc6 1405

SJ Rc6 1405 i Falun. Foto: Erik Widenfalk - 2015.

1987 Svart SJ

Hade tidigare Blue-X målning.

SJ

Rc6 1406

SJ Rc6 1406 vid Värnamo. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1987  Svart SJ  

SJ

Rc6 1407

Nej.

1987 Svart SJ

Loket hade tidigare Blue-X målning.

SJ

Rc6 1408

SJ Rc6 1408 i Göteborg. Foto: Ulrik Martinussen - 2010.

1987 Svart SJ  

SJ

Rc6 1409

SJ Rc6 1409 i Falun. Foto: Erik Widenfalk - 2015.

1987 Svart SJ

Loket är utrustad med nya strålkastare av XENON-typ.

Loket var sista Rc-loket som hade kvar den mörkblå Blue-X målningen.

Loket blev ommålat till SJ:s svarta färgsättning våren 2014.

SJ

Rc6 1410

SJ Rc6 1410 i Göteborg. Foto: Ulrik Martinussen - 2008.

1987 Svart  SJ Är utrustad med nya strålkastare av XENON-typ.

SJ

Rc6 1411

SJ Rc6 1411 i Karlstad. Foto: Ulrik Martinussen - 2007.

1987 Svart SJ Är utrustad med nya strålkastare av XENON-typ.

SJ

Rc6 1412

SJ Rc6 1412 i Alvesta. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1987 Svart SJ

Loket var ett av två lok som i ett par år hade en grå provmålning för framtagning av SJ:s nya färgsättning efter den ljusblå.

Loket lackerades om i svart färgsättning år 2010.

SJ

Rc6 1413

SJ Rc6 1413 i Halmstad. Foto: Felix Hubertsson.

1987 Svart SJ  

SJ

Rc6 1414

SJ Rc6 1414 i Alvesta. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1987 Svart SJ  

SJ

Rc6 1415

SJ Rc6 1415 i Hagalund. Foto: Ulrik Martinussen - 2009.

1987 Svart SJ Loket är utrustat med nya strålkastare av XENON-typ.

SJ

Rc6 1416

SJ Rc6 1416 i Älmhult. Foto: Felix Hubertsson - 2012.

1987 Svart SJ  

SJ

Rc6 1417

SJ Rc6 1417 i Alvesta. Foto: Felix Hubertsson.

1987 Svart SJ

Loket är utrustat med nya strålkastare av XENON-typ.

Loket blev svart när det skulle dra "Rocktåget" som gick år 2006. Loket hade då texten "Rock" på sidorna.

Numera är loket helsvart som övriga svarta Rc-lok.

SJ

Rc6 1418

SJ Rc6 1418 i Öxnered. Foto: Ulrik Martinussen - 2009.

1987 Svart SJ

Loket rullade i den mörkblå "Blue-X" färgsättningen några år.

Loket målades i svart färgsättning år 2008.

SJ

Rc6 1419

SJ Rc6 1419 i Borås. Foto: Ulrik Martinussen - 2011.

1987 Svart SJ

Loket rullade i den mörkblå "Blue-X" färgsättningen några år.

Loket målades i svart färgsättning år 2008.

SJ

Rc6 1420

SJ Rc6 1420 i Falun. Foto: Erik Widenfalk - 2016.

1988  Svart SJ

Loket rullade i den mörkblå "Blue-X" färgsättningen några år.

Loket målades i svart färgsättning år 2008.

SJ

Rc6 1421

SJ Rc6 1421 vid Alvesta. Foto: Felix Hubertsson - 2014.

1988 Svart SJ

Loket var uppväxlat till Rc7 år 2001-2004. Loket fick då den mörkblå "Blue-X" färgsättningen.

Loket lackerades om i svart färgsättning år 2008.

SJ

Rc6 1422

SJ Rc6 1422 i Alvesta. Foto: Felix Hubertsson.

1988 Svart SJ

Loket var uppväxlat till Rc7 år 2001-2004. Loket fick då den mörkblå "Blue-X" färgsättningen.

Loket lackerades om i svart färgsättning år 2008.

 

Kontakt

Har du några synpunkter eller frågor om den här sidan? Vänligen kontakta oss på: [email protected].

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)