Norrköpings Spårvägar

Norrköpings Spårvägar M06 38 vid Nya torget. Foto: Anton Andersson - 2015.

-

Att Göteborg har ett av norra Europas största spårvägsnät är nog känt för de flesta, men vad färre nog känner till är att även Norrköping har en spårväg, dock mycket mindre än Göteborg. Spårvägen i Norrköping har två linjer, linje 2 och 3.

---

Norrköpings Spårvägar trafikerar följande linjer:

- 2: KVARNBERGET-SÖDER TULL-DJÄKNEPARKSSKOLAN-RÅDHUSET-RESECENTRUM-FRIDVALLA

- 3: KLOCKARETORPET-VÄSTER TULL-SÖDER TULL-HÖRSALSPARKEN-RÅDHUSET-RESECENTRUM-VIDABLICK

---

Den mycket smala Drottninggatan trafikeras av linje 3 och på en sträcka av gatan fick man inte plats med dubbelspår. Istället finns här ett slingerspår, vilket fungerar som ett enkelspår, men det är två spår som ligger i varandra. Fördelen farmför enkelspår är att man slipper växlar. Foto: Anton Andersson - 2014.

---

Spårvägen invigdes 10 mars 1904 och man hade då tolv vagnar tillverkade av ASEA. Spårvägen byggdes ut i flera etapper fram till 1950-talet då nedläggningshotet kom. Flera sträckor revs upp och linjer lades ned, vilket man ångrar idag. Man beslöt dock att spårvägen fick vara kvar ett tag till och i samband med högertrafikomläggningen fick man leverans av 25 nya spårvagnar av typ M67. Vagnarna tillverkades av ASEA och många av dem gick i trafik ända fram till 2012, men de renoverades under 1990-talet för att kunna uppnå denna livslängd. Två av M67-vagnarna som inte renoverades på 1990-talet finns dock fortfarande kvar. De har byggts om till arbetsvagnar och har fått nummer 901 och 902.

1994 köpte man in elva begagnade vagnar från Duisburg och de fick littera M94. Vagnarna var tvådelade med höggolv och gick i trafik några år innan tio av dem byggdes om. Vid ombyggnaden fick de en mittdel med låggolv inkopplad, precis som hos GS M31, och fick nu littera M97 istället. Den elfte och sista vagnen finns kvar som M94 och används som evenemangsvagn.

1998 var det dags igen för inköp av nya vagnar, nu av typ M98. Dessa köptes också begagnade från Tyskland, närmre bestämt från München. Dessa är mycket modernare än M97 och har bland annat låggolv i hela vagnen. Fyra vagnar köptes in, men en återlämnades efter några år så man hade tre stycken kvar i trafik. De tre återstående ställdes av för gott i slutet av 2014 och antagligen väntar skrotning.

Under 2000-talet har man åter börjat bygga ut spårvägen igen och flera nya sträckor har öppnats som en förlängning av befintliga linjer. Vid utbyggnaden behövde man fler vagnar så man köpte in 16 stycken Flexity Classic från Bombardier. Eftersom den första levererades år 2006 har vagntypen fått littera M06. M06 har även ersatt M67 som i samband med leveransen av M06 togs ur trafik. Samma vagntyp finns även på Spårväg City i Stockholm och kallas där A34.

När trafiken på Spårväg City skulle inledas 2010 hade SL ännu inte fått sina vagnar så man tvingades låna in tre från Frankfurt am Main och tre från Norrköping. Samtliga var av Flexity Classic-typ. De Norrköpingsvagnar som var utlånade var M06 33-35 och under tiden i Stockholm fick de en svart foliering eftersom den hade röstats fram av stockholmarna. 2012 mottog SL leverans av sina egna spårvagnar och Norrköpingsvagnarna lämnades då tillbaka. M06 35 lånades dock  ut till SL och Spårväg City under några somrar därefter, eftersom behovet av spårvagnar där ökar under sommaren. I Norrköping minskar däremot behovet under sommaren. Under somrarna folierades den blå endast i ändarna och fick tillfälligt beteckningen A34 7. Under sommaren 2015 använde man på Spårväg City i Stockholm istället en vagn av typen A35 som man har lånat från Tvärbanan. Detta för att slippa transportera M06 35 från Norrköping varje år.

Norrköpings Spårvägar M06 35 vid Kungsträdgården i Stockholm. Vid fototillfället var den uthyrd till SL som A34 7. Foto: Anton Andersson - 2014.

---

2011 hade man akut vagnbrist i Norrköping eftersom leveransen av M06 var försenad samt att man hade tre vagnar utlånade till Stockholm. Detta löstes genom att man köpte in sex Tatra-vagnar från Berlin. Dessa fick littera M11. Efter mindre än ett år i trafik slutade man att använda dem eftersom de ofta drabbades av spänningsfel och därför inte gick att använda. De har senare skrotats.

Alla spårvagnar i Norrköping bär namn efter olika städer, främst tyska, många gånger har namnet en koppling till vagnens ursprung. Sedan något år tillbaka har vagnarna även börjat namnges efter kända personer, vilket innebär att de flesta vagnar har två namn, ett geografiskt och ett personligt.

---

Norrköpings Spårvägar M67B: 901, 902 = 2 st.

Norrköpings Spårvägar M94: 71 = 1 st.

Norrköpings Spårvägar M97: 61-70 = 10 st.

Norrköpings Spårvägar M06: 31-46 = 16 st.

M06:           

Typ: Spårvagn, tredelad

Längd: 30000 mm

Axelföljd: (Bo)''(2)''(2)''(Bo)''

Tjänstevikt: 54 ton

Effekt: 105 kW

Hastighet: 70 km/h

Tillverkare: Bombardier

Byggår: 2006-2012, 2014

Sittplatser: 64 st

Ståplatser: 115 st

Tillverkningsår: Färgsättning:  Ägare: Övrig info:

Norrköpings Spårvägar

M06 31

Norrköpings Spårvägar M06 31 vid Hageby centrum. Foto: Anton Andersson - 2015.

2006

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Frankfurt.

Bär namnet Anita Plambeck.

Norrköpings Spårvägar

M06 32

Norrköpings Spårvägar M06 32 vid Centralstationen. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2013.

2006

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Dresden.

Bär namnet John Zacharias.

Norrköpings Spårvägar

M06 33

Norrköpings Spårvägar M06 33 vid Centralstationen. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2013.

2006

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Schwerin.

Bär namnet Rune "Smedby-Rune" Andersson.

Var under en tid uthyrd till SL och trafikerade Spårväg City.

Norrköpings Spårvägar

M06 34

Norrköpings Spårvägar M06 34 vid Centralstationen. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2013.

2007

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Halle.

Bär namnet Helene Ugland-Andersson.

Var under en tid uthyrd till SL och trafikerade Spårväg City.

Norrköpings Spårvägar

M06 35

Norrköpings Spårvägar M06 35 vid Nya torget. Foto: Anton Andersson - 2015.

Norrköpings Spårvägar M06 35 vid Kungsträdgården. Vagnen var vid fototillfället uthyrd till SL som A34 7. Foto: Anton Andersson - 2014.

2007

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Adelaide.

Bär namnet Georg "Åby" Ericson.

Var under en tid uthyrd till SL och trafikerade Spårväg City.

Norrköpings Spårvägar

M06 36

 Nej.

2011

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Stockholm.

Bär namnet Elsa Eschelsson.

Norrköpings Spårvägar

M06 37

Norrköpings Spårvägar M06 37 på Drottninggatan. Foto: Anton Andersson - 2014.

2011

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Göteborg.

Bär namnet Gideon Wahlberg.

Norrköpings Spårvägar

M06 38

Norrköpings Spårvägar M06 38 vid Nya torget. Foto: Anton Andersson - 2015.

2011

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Malmö.

Bär namnet Tore Keller.

Norrköpings Spårvägar

M06 39

Norrköpings Spårvägar M06 39 vid Matteusskolan. Foto: Anton Andersson - 2015.

2012

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Helsingborg.

Bär namnet Arne "Vargfar" Bergström.

Norrköpings Spårvägar

M06 40

Norrköpings Spårvägar M06 40 på Drottninggatan. Foto: Anton Andersson - 2015.

2012

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Karlskrona.

Bär namnet Pekka Langer.

Norrköpings Spårvägar

M06 41

Norrköpings Spårvägar M06 41 vid Matteusskolan. Foto: Anton Andersson - 2015.

2012

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Jönköping.

Bär namnet Bengt Danielsson.

Norrköpings Spårvägar

M06 42

Nej.

2012

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Gävle.

Bär namnet Brita Hertzberg.

Norrköpings Spårvägar

M06 43

 Nej.

2012

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Kiruna.

Norrköpings Spårvägar

M06 44

Norrköpings Spårvägar M06 44 vid Centralstationen. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2013.

2012

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Uppsala.

Bär namnet Edwin Adolphson.

Norrköpings Spårvägar

M06 45

 Nej.

2012

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Sundsvall.

Bär namnet Ivar Johansson.

Norrköpings Spårvägar

M06 46

Norrköpings Spårvägar M06 46 vid Rådhuset. Foto: Anton Andersson - 2015.

2014

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Ulricehamn.

Bär namnet Ture Nerman.

M97:           

Typ: Spårvagn, tredelad

Längd: 25000 mm

Axelföljd: Bo'2'2'Bo'

Tjänstevikt: 25 ton

Effekt: 240 kW

Hastighet: ?

Tillverkare: Düwag, Vossloh

Byggår: 1966-1967, ombyggda 1999-2001

Sittplatser: 46 st

Ståplatser: 105 st

Tillverkningsår: Färgsättning:  Ägare: Övrig info:

Norrköpings Spårvägar

M97 61

 Nej.

1967 (omb. 2001)

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Duisburg.

Bär namnet Ester Lundin.

Har ombyggt frontparti.

Norrköpings Spårvägar

M97 62

Norrköpings Spårvägar M97 62 på Drottninggatan. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2003.

1966 (omb. 2000)

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Düsseldorf.

Norrköpings Spårvägar

M97 63

 Nej.

1966 (omb. 2000)

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Mannheim.

Bär namnet Anna Särström.

Norrköpings Spårvägar

M97 64

Norrköpings Spårvägar M97 64 i Norrköping. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2013.

1966 (omb. 1999)

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Dessau.

Avställd.

Norrköpings Spårvägar

M97 65

 Nej.

1966 (omb. 2001)

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Kassel.

Avställd.

Norrköpings Spårvägar

M97 66

Norrköpings Spårvägar M97 66 på Drottninggatan. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2004.

1966 (omb. 2001)

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Braunschweig.

Norrköpings Spårvägar

M97 67

Norrköpings Spårvägar M97 67 på Drottninggatan. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2004.

1966 (omb. 2000)

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Mülheim.

Bär namnet Ellen och Maria Moberg.

Norrköpings Spårvägar

M97 68

 Nej.

1966 (omb. 2001)

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Köln.

Bär namnet Henni "Zephora" Orlando Barenco.

Norrköpings Spårvägar

M97 69

 Nej.

1967 (omb. 2001)

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Bonn.

Bär namnet Lars "Tjadden" Hällström.

Norrköpings Spårvägar

M97 70

 Nej.

1966 (omb. 2001)

Orange/Grön/Vit

NS

Bär namnet Essen.

Bär namnet Hannes Alfvén.

M94:           

Typ: Spårvagn, tvådelad

Längd: 19095 mm

Axelföljd: Bo'2'Bo'

Tjänstevikt: 19,5 ton

Effekt: 240 kW

Hastighet: 60 km/h

Tillverkare: Düwag

Byggår: 1966

Sittplatser: 40 st

Ståplatser: 85 st

Tillverkningsår: Färgsättning: Ägare: Övrig info:

Norrköpings Spårvägar

M94 71

 Nej.

1966

Orange/Röd/Vit

NS

Evenemangsvagn.

M67B:                          

Typ: Spårvagn, enkel

Längd: 12200 mm

Axelföljd: Bo'Bo'

Tjänstevikt: 14,5 ton

Effekt: 120 kW

Hastighet: 60 km/h

Tillverkare: ASEA

Byggår: 1967

Sittplatser: 28 st

Ståplatser: 62 st

Tillverkningsår:       Färgsättning: Ägare: Övrig info:

Norrköpings Spårvägar

M67B 901

 Nej.

1967

Orange/Vit

NS

Arbetsvagn.

F.d. M67B 93.

Norrköpings Spårvägar

M67B 902

 Nej.

1967

Orange/Vit

NS

Arbetsvagn.

F.d. M67B 94.

 

Kontakt

Har du några synpunkter eller frågor om den här sidan? Vänligen kontakta oss på: [email protected].

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)