Göteborgs Spårvägar M32

Göteborgs Spårvägar M32 465 på Kungsportsavenyen. Foto: Anton Andersson - 2014.

---

M32 är den senast levererade spårvagnstypen i Göteborg. Precis som alla andra spårvagnar i Göteborg är den av enriktingstyp, vilket innebär att den endast har förarhytt i ena änden samt dörrar på ena sidan. Det finns dock en så kallad rangerkontroller i vagnens bakände, från vilken man kan backa vagnen med fullgod uppsikt. M32 har låggolv i hela vagnen till skillnad från de andra vagnarna, M28 och M29 saknar det helt medan M31 har låggolv i mittdelen. Spårvagnarna är tillverkade av AnsaldoBreda i Italien och är av standardmodellen Sirio, med vissa modifieringar. Två serier har levererats till Göteborg, serie 1 bestående av vagn 401-440 och serie 2 bestående av vagn 441-465. De första vagnarna sattes i trafik under våren 2006.

---

M32 trafikerar följande av Göteborgs spårvägslinjer:

- 1: TYNNERED-FRÖLUNDA-MARKLANDSGATAN-LINNÉPLATSEN-JÄRNTORGET-STENPIREN-BRUNNSPARKEN-CENTRALSTATIONEN-REDBERGSPLATSEN-ÖSTRA SJUKHUSET

- 2: HÖGSBOTORP-MARKLANDSGATAN-LINNÉPLATSEN-SEMINARIEGATAN-VASAPLATSEN-GRÖNSAKSTORGET-BRUNNSPARKEN-CENTRALSTATIONEN-KORSVÄGEN-KROKSLÄTT-MÖLNDAL

- 3: MARKLANDSGATAN-VAGNHALLEN MAJORNA-STIGBERGSTORGET-JÄRNTORGET-VASAPLATSEN-VALAND-BRUNNSPARKEN-CENTRALSTATIONEN-REDBERGSPLATSEN-KÅLLTORP

- 4: MÖLNDAL-KROKSLÄTT-KORSVÄGEN-VALAND-BRUNNSPARKEN-CENTRALSTATIONEN-GAMLESTADSTORGET-HJÄLLBO-ANGERED

- 5: LÄNSMANSGÅRDEN-BISKOPSGÅRDEN-EKETRÄGATAN-BRÄMAREGÅRDEN-HJALMAR BRANTINGSPLATSEN-LILLA BOMMEN-BRUNNSPARKEN-VALAND-KORSVÄGEN-LISEBERG-KÅLLTORP-ÖSTRA SJUKHUSET

- 6: LÄNSMANSGÅRDEN-BISKOPSGÅRDEN-EKETRÄGATAN-BRÄMAREGÅRDEN-HJALMAR BRANTINGSPLATSEN-NORDSTAN-BRUNNSPARKEN-GRÖNSAKSTORGET-JÄRNTORGET-LINNÉPLATSEN-SAHLGRENSKA-CHALMERS-KORSVÄGEN-ULLEVI-REDBERGSPLATSEN-GAMLESTADSTORGET-KVIBERG-KORTEDALA

- 7: TYNNERED-FRÖLUNDA-MARKLANDSGATAN-SAHLGRENSKA-CHALMERS-VASAPLATSEN-VALAND-BRUNNSPARKEN-CENTRALSTATIONEN-GAMLESTADSTORGET-KVIBERG-BERGSJÖN

- 8: FRÖLUNDA-MARKLANDSGATAN-SAHLGRENSKA-CHALMERS-KORSVÄGEN-ULLEVI-REDBERGSPLATSEN-GAMLESTADSTORGET-HJÄLLBO-ANGERED

- 9: KUNGSSTEN-VAGNHALLEN MAJORNA-STIGBERGSTORGET-JÄRNTORGET-STENPIREN-BRUNNSPARKEN-CENTRALSTATIONEN-GAMLESTADSTORGET-HJÄLLBO-ANGERED

- 10: BISKOPSGÅRDEN-EKETRÄGATAN-BRÄMAREGÅRDEN-HJALMAR BRANTINGSPLATSEN-LILLA BOMMEN-BRUNNSPARKEN-VALAND-VASAPLATSEN-CHALMERS-WAVRINSKYS PLATS-GULDHEDEN

- 11: SALTHOLMEN-LÅNGEDRAG-KUNGSSTEN-MARIAPLAN-EKEDAL-STIGBERGSTORGET-JÄRNTORGET-GRÖNSAKSTORGET-BRUNNSPARKEN-CENTRALSTATIONEN-GAMLESTADSTORGET-KVIBERG-BERGSJÖN

- 13: BRÄMAREGÅRDEN-HJALMAR BRANTINGSPLATSEN-NORDSTAN-CENTRALSTATIONEN-KORSVÄGEN-CHALMERS-SAHLGRENSKA

---

Interiör Göteborgs Spårvägar M32. Foto: Anton Andersson - 2015.

Bakänden på M32 441. Foto: Anton Andersson - 2015.

---

M32 har haft mycket tekniska problem, och ibland har mindre än hälften av vagnarna kunnat användas i trafik samtidigt. Det största problemet som man inte kan åtgärda är att vagnarna sliter mycket på spåren, främst i kurvorna. Detta eftersom hjulen sitter i fasta truckar istället för att som brukligt annars sitta i boggier. Andra problem som vagnarna har drabbats av är trasig luftkonditionering, krånglande dörrar samt att mjukvaran i datorerna har haft många buggar och inte fungerat som den ska. Man har även upptäckt sprickor i rambalkarna samt omfattande rostangrepp på nästan alla vagnar. Under kortare perioder har M32 helt haft körförbud. Problemen har nu börjat åtgärdas och kostnaden delas mellan AnsaldoBreda och Göteborgs Stad, men arbetet har dragit ut på tiden och många vagnar står ännu avställda.

Många har varit mycket kritiska till M32 och hävdat att Göteborgs Stad har varit snåla och därför valt Sirio. Enligt uppgift ska man ha köpt vagnarna till ett mycket lågt pris, men detta är inte bekräftat. Kritikerna menar att man har fått vad man har betalat för och hävdar att om man hade köpt en dyrare vagntyp så hade man fått fungerade vagnar redan från början.

Det var egentligen meningen att M32 tillsammans med M31 skulle vara de enda vagntyperna i trafik idag, men så är inte fallet eftersom Göteborgs Spårvägar lider av akut vagnbrist. Ökande trafik och problemen med M32 har lett till att de äldre pedalvagnarna M28 och M29 fortfarande är kvar i trafik, trots att de egentligen skulle varit utrangerade.

Trots att det behövs fler spårvagnar i Göteborg har man valt att inte beställa fler vagnar av typ M32, istället pågår upphandlingen av nästa vagntyp, M33. Eftersom köpet av M32 inte var helt lyckat har man utrett inköpet av M33 mycket noga och man säger också att historien med M32 inte ska upprepas.

---

Göteborgs Spårvägar M32: 401-465 = 65 st.

M32:                        

Typ: Spårvagn, femdelad

Längd: 29350 mm

Axelföljd: Bo''2''Bo''

Tjänstevikt: 39 ton

Effekt: 424 kW

Hastighet: 80 km/h

Tillverkare: AnsaldoBreda

Byggår: 2004-2013

Sittplatser: 83 st

Ståplatser: 117 st

Tillverkningsår:       

Färgsättning:

Ägare: Övrig info:

Göteborgs Spårvägar

M32 401

Nej.

2004

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 402

Nej.

2004

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 403

Nej.

2005

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Göteborgs Symfoniker.

Göteborgs Spårvägar

M32 404

 Nej.

2006

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Jens Mattiasson.

Göteborgs Spårvägar

M32 405

 Nej.

2006

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Gunnar Bergdahl.

Göteborgs Spårvägar

M32 406

 Nej.

2006

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Claes Hylinger.

Göteborgs Spårvägar

M32 407

 Nej.

2006

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Lena Brogren.

Göteborgs Spårvägar

M32 408

 Nej.

2006

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Sven-Erik Dahlberg.

Göteborgs Spårvägar

M32 409

 Nej.

2006

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Pål Svensson.

Göteborgs Spårvägar

M32 410

 Nej.

2006

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Eva Bergman.

Göteborgs Spårvägar

M32 411

 Nej.

2007

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Håkan Hellström.

Göteborgs Spårvägar

M32 412

 Nej.

2007

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Maria Lundqvist.

Göteborgs Spårvägar

M32 413

 Nej.

2007

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Jasenko Selimovic.

Göteborgs Spårvägar

M32 414

 Nej.

2007

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Carl-Einar Häckner.

Göteborgs Spårvägar

M32 415

Göteborgs Spårvägar M32 415 i Brunnsparken. Foto: Anton Andersson - 2013.

2007

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Galenskaparna och After Shave.

Göteborgs Spårvägar

M32 416

 Nej.

2007

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Carin Mannheimer

Göteborgs Spårvägar

M32 417

 Nej.

2007

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Leif Mannerström

Göteborgs Spårvägar

M32 418

Göteborgs Spårvägar M32 på Viktoriagatan. Foto: Anton Andersson - 2015.

2007

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Freddie Wadling.

Göteborgs Spårvägar

M32 419

 Nej.

2007

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Herman Fogelin.

Göteborgs Spårvägar

M32 420

Göteborgs Spårvägar M32 420 på Kungsportsavenyen. Foto: Anton Andersson - 2014.

2007

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Harry Persson.

Göteborgs Spårvägar

M32 421

 Nej.

2007

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Gerd Hagnell.

Göteborgs Spårvägar

M32 422

 Nej.

2007

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet The Spotnicks.

Göteborgs Spårvägar

M32 423

 Nej.

2007

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 424

 Nej.

2007

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 425

 Nej.

2007

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 426

 Nej.

2007

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 427

 Nej.

2007

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 428

 Nej.

2008

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 429

 Nej.

2008

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 430

 Nej.

2008

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 431

 Nej.

2008

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 432

 Nej.

2008

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 433

Göteborgs Spårvägar M32 433 vid Drottningtorget. Foto: Anton Andersson - 2015.

2008

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 434

Göteborgs Spårvägar M32 434 på Götaälvbron. Foto: Anton Andersson - 2015.

2008

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 435

Göteborgs Spårvägar M32 435 på Kungsportsavenyen. Foto: Anton Andersson - 2014.

2009

Creme/Ljusblå

GS

Bär namnet Lasse Kronér.

Göteborgs Spårvägar

M32 436

 Nej.

2009

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 437

 Nej.

2009

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 438

Nej.

2009

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 439

 Nej.

2009

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 440

 Nej.

2009

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 441

Göteborgs Spårvägar M32 441 på Drottningtorget. Foto: Anton Andersson - 2015.

2011

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 442

Göteborgs Spårvägar M32 442 vid Kungsportsplatsen. Foto: Anton Andersson - 2014.

2011

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 443

Göteborgs Spårvägar M32 443 vid Drottningtorget. Foto: Anton Andersson - 2015.

2011

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 444

 Nej.

2011

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 445

Göteborgs Spårvägar M32 445 vid Kungsportsplatsen. Foto: Anton Andersson - 2015.

2011

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 446

 Nej.

2011

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 447

Göteborgs Spårvägar M32 447 vid Lilla Bommen. Foto: Anton Andersson - 2015.

2011

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 448

 Nej.

2011

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 449

Göteborgs Spårvägar M32 449 på Kungsportsavenyen. Foto: Anton Andersson - 2015.

2011

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 450

Göteborgs Spårvägar M32 450 i Göteborg. Foto: Olof Wilhelmsson - 2015.

2011

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 451

 Nej.

2011

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 452

Göteborgs Spårvägar M32 452 vid Vagnhallen Majorna. Foto: Anton Andersson - 2015.

2012

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 453

Göteborgs Spårvägar M32 453 vid Kungsportsplatsen. Foto: Anton Andersson - 2015.

2012

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 454

Göteborgs Spårvägar M32 454 på Kungsportsavenyen. Foto: Anton Andersson - 2015.

2012

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 455

Göteborgs Spårvägar M32 455 vid Drottningtorget. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2014.

2012

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 456

Göteborgs Spårvgar M32 456 vid Centralstationen. Foto: Anton Andersson - 2015.

2012

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 457

 Nej.

2012

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 458

 Nej.

2012

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 459

 Nej.

2012

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 460

 Nej.

2012

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 461

Göteborgs Spårvägar M32 461 vid Kungsportsplatsen. Foto: Anton Andersson - 2015.

2012

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 462

Göteborgs Spårvägar M32 462 vid Vasaplatsen. Foto: Anton Andersson - 2015.

2012

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 463

 Nej.

2012

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 464

Göteborgs Spårvägar M32 464 vid Brunnsparken. Foto: Anton Andersson - 2015.

2012

Creme/Ljusblå

GS

 

Göteborgs Spårvägar

M32 465

Göteborgs Spårvägar M32 465 på Kungsportsavenyen. Foto: Anton Andersson - 2014.

2013

Creme/Ljusblå

GS

 

 

Kontakt

Har du några synpunkter eller frågor om den här sidan? Vänligen kontakta oss på: [email protected].

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)