Saltsjöbanan

SL C11 2884 och motorvagn 15. Foto: Carl-Johan Jargenius.

---

Saltsjöbanan är en 18,6 kilometer lång enkelspårig järnväg som sträcker sig mellan Slussen i Stockholm och Saltsjöbaden. En kort sidolinje finns mellan Igelboda och Solsidan som också trafikeras med persontåg. Tidigare fanns det förbindelse med övriga järnvägsnätet via ett långt industrispår runt Södermalm, men detta spår är inte längre farbart så Saltsjöbanan är numera isolerad från övriga järnvägsnätet. Två linjer finns och de trafikeras sedan 2012 av Arriva på uppdrag av SL. Linjerna är linje 25 Slussen - Saltsjöbaden och linje 26 Igelboda - Solsidan. Anslutning mellan linjerna finns alltid i Igelboda, och dessutom i båda riktningar då tågen på linje 25 möts i Igelboda samtidigt som tåget på linje 26 avgår. Sträckan mellan Igelboda och Solsidan är endast cirka 3 kilometer lång och trafikeras bara av ett tågsätt som pendlar fram och tillbaka.

---

Saltsjöbanan trafikeras av följande linjer:

- 25: SLUSSEN-NACKA-FISKSÄTRA-IGELBODA-NEGLINGE-SALTSJÖBADEN

- 26: IGELBODA-TATTBY-SOLSIDAN

---

Saltsjöbanan invigdes 1 juli 1893 på sträckan Slussen - Saltsjöbaden och var då, precis som nu, en viktig förbindelse mellan de två platserna. Familjen Wallenberg hade precis grundat Saltsjöbaden som en exklusiv badort och man ville då ha bra förbindelser med Stockholm. Lösningen blev att man byggde en järnväg så att man enkelt kunde ta sig ut till Saltsjöbaden. Familjen Wallenberg stod i spetsen även för detta projekt och efter en tid blev banan mycket lönsam, även godstrafiken gick med stor vinst.

1913 elektrifierades banan samtidigt som sidolinjen Igelboda - Solsidan invigdes. Banan blev en av de första i Sverige som elektrifierades och spänningen blev 1500 V likström. Efter att tidigare ha trafikerats med ånglok kunde man nu använda elektriska motorvagnar i trafiken, vilket gjorde den mer effektiv. 1936 flyttades slutstationen vid Slussen till sitt nuvarande läge i samband med att den nuvarande anläggningen invigdes. Tidigare låg stationen ett stycke längre österut.

1976 genomfördes den senaste stora förändringen på banan då hela fordonsparken byttes ut. Tidigare hade man en mycket ålderdomlig fordonspark då de flesta fordon var från tiden då banan elektrifierades och dessutom hade träkorg. Vid denna tidpunkt gjorde man en mycket stor beställning av tunnelbanevagnar så man tog 30 av dessa och byggde om dem för trafik på Saltsjöbanan. Vagnarna utrustades med strömavtagare, "kjolar" då de var för smala för banan samt att det mittersta dörrparet i varje vagn sattes igen. De kopplades två och två så att man fick 15 tågsätt som bestod av motorvagn och manövervagn. Linjespänningen ändrades samtidigt till 750 V, samma som i tunnelbanan, så att man inte behövde bygga om vagnarna. Hela den gamla vagnparken skrotades förutom en motorvagn och en manövervagn som har restaurerats och används vid speciella tillfällen. Saltsjöbanans vagnar underhålls i depån i Neglinge där också trafikledning finns.

Många år har gått sedan 1976 och nu börjar både vagnarna och banan åter bli i dåligt skick så att något måste göras. Under många år fanns planer på att koppla samman Saltsjöbanan med Tvärbanan i Sickla och sedan ge dem en gemensam infart till Slussen. Tanken var också att bygga om Saltsjöbanan till spårväg och trafikera den med samma fordon som Tvärbanan. Detta projekt är inte längre aktuellt utan nu satsar man istället på att rusta upp Saltsjöbanan som den är och att förlänga Tvärbanan från Sickla udde till Sickla station vid Saltsjöbanan. Någon sammankoppling av banorna kommer dock inte att ske utan det kommer istället att bli en knutpunkt där man kan byta mellan banorna. Denna förlängning beräknas att vara klar 2016. Somrarna 2015-2017 kommer Saltsjöbanan att vara avstängd för upprustningen och mellan 2016 och 2021 kommer tågen att vända i Henriksdal under tiden som Slussen byggs om.

Den 15 januari 2013 inträffade en allvarlig olycka i Saltsjöbaden då ett tåg spårade ur och kraschade in i ett hus. Tidigt på morgonen befann sig en städerska ombord på tåget för att städa och när hon städade hytten kom tåget plötsligt i rullning då hon troligen stött till något reglage. Växeln var lagd ut mot linjen för morgonens första tåg så tåget med städerskan ensam ombord körde med full hastighet mot Saltsjöbaden. Hon försökte på alla sätt stoppa tåget men misslyckades så att det körde igenom stoppbocken i Saltsjöbaden och kraschade in i ett hus. Ingen i huset skadades med städerskan klämdes fast och skadades allvarligt. Från början anklagade man städerskan för att ha "stulit" tåget, men ju längre utredningen pågick kom man fram till att så inte var fallet, utan att Arriva istället brustit i sina rutiner på flera punkter. Enligt uppgift rör det sig bland annat om att tåget var under spänning för att inte kylas ned samt att man lagt en tegelsten på säkerhetspedalen för att föraren skulle slippa hålla den nedtryckt.

Trafiken till Saltsjöbadens station var avstängd i lite mer än ett halvår medan man byggde en ny stoppbock samt reparerade huset. Den nya stoppbocken är mycket kraftigare än den tidigare och ska skydda huset om något liknande händer igen.   

Den nya stoppbocken i Saltsjöbaden. I bakgrunden syns huset som tåget kraschade in i. Foto: Anton Andersson - 2014.

---

SL C10: 2819, 2821, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891, 2893, 2895, 2897, 2899, 2909, 2911, 2913, 2915 = 15 st.

SL C11: 2820, 2822, 2884, 2886, 2888, 2890, 2892, 2894, 2896, 2898, 2900, 2910, 2912, 2914, 2916 = 15 st.

C10:           

Typ: Motorvagn (f.d. tunnelbanevagn), enkel, andra klass

Längd: 17510 mm

Axelföljd: Bo'Bo'

Tjänstevikt: 25 ton

Effekt: 440 kW

Hastighet: 70 km/h

Tillverkare: ASEA, Hägglunds

Byggår: 1974-1976

Sittplatser: 72 st

Ståplatser: 68 st

Tillverkningsår: Färgsättning: Ägare: Övrig info:

C11:           

Typ: Manövervagn (f.d. tunnelbanevagn), andra klass

Längd: 17510 mm

Axelföljd: 2'2'

Tjänstevikt: 17 ton

Hastighet: 70 km/h

Tillverkare: ASEA, Hägglunds

Byggår: 1974-1976

Sittplatser: 72 st

Ståplatser: 68 st

Tillverkningsår: Färgsättning: Ägare: Övrig info:

SL

C10 2819

SL C10 2819 i Igelboda. Foto: Carl-Johan Jargenius.

1974

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2820.

SL

C11 2820

 Nej.

1974

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2819.

SL

C10 2821

SL C10 2821 i Saltsjöbaden. Foto: Anton Andersson - 2014.

1974

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2822.

SL

C11 2822

 Nej.

1974

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2821.

SL

C10 2883

 Nej.

1975

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2884.

SL

C11 2884

 Nej.

1975

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2883.

SL

C10 2885

SL C10 2885 vid Slussen. Foto: Theodor Brabie.

1975

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2886.

SL

C11 2886

 Nej.

1975

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2885.

SL

C10 2887

 Nej.

1975

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2888.

SL

C11 2888

 Nej.

1975

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2887.

SL

C10 2889

 Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2890.

SL

C11 2890

 Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2889.

SL

C10 2891

 Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2892.

SL

C11 2892

 Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2891.

SL

C10 2893

SL C10 2893 i Storängen. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2015.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2894.

SL

C11 2894

 Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2893.

SL

C10 2895

SL C10 2895 i Storängen. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2015.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2896.

SL

C11 2896

  

SL C11 2896 ankommer Storängen. Foto: Theodor Brabie - 2016. 

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2895.

SL

C10 2897

Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2898.

SL

C11 2898

 Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2897.

SL

C10 2899

SL C10 2899 i Saltsjöbaden. Foto: Anton Andersson - 2012.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2900.

SL

C11 2900

SL C11 2900 i Igelboda. Foto: Carl-Johan Jargenius.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2899.

SL

C10 2909

Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2910.

SL

C11 2910

 Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2909.

SL

C10 2911

 Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2912.

SL

C11 2912

 Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2911.

SL

C10 2913

 Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2914.

SL

C11 2914

 Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2913.

SL

C10 2915

 Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C11 2916.

SL

C11 2916

 Nej.

1976

Blå/Vit

SL

Parkopplad med C10 2915.

Kontakt

Har du några synpunkter eller frågor om den här sidan? Vänligen kontakta oss på: [email protected].

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)