Roslagsbanan

Ett Roslagsbanetåg med SL UBxp 138 i spetsen passerar vid Roslags Näsby. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

-

Roslagsbanan är en smalspårig järnväg i Stockholms norra förorter. Spårvidden är 891 mm vilket gör den till Sveriges enda smalspåriga järnvägslinje med reguljär trafik. Roslagsbanan invigdes 1885 som en del av det på den tiden mycket stora, privatägda, smalspåriga järnvägsnätet i Roslagen. 1959 togs banan över av SJ och på 1960-talet ville man lägga ned all tågtrafik i hela Roslagen, något som SL inte tyckte om. SL köpte därför banan och började bedriva trafik i egen regi med tanken att lägga ned banan om några år när tunnelbanan var utbyggd till Täby Centrum. Så blev dock inte fallet eftersom Täbyborna inte ville ha någon tunnelbana och protesterade. Istället ville de ha kvar Roslagsbanan.

1980 genomfördes slutligen en folkomröstning om Roslagsbanans vara eller icke vara, och resultatet blev tydligt: den skulle bli kvar. Kvarvarande del av det en gång så stora järnvägsnätet var Stockholm Ö – Näsbypark/Österskär/Kårsta. Man startade därför ett omfattande arbete med att rusta upp banan och köpa in nya fordon. Många nya dubbelspårssträckor öppnades och signalsystemet byggdes ut. De nya fordonen bestod av X10p som tillverkades av ABB Railcar mellan 1988 och 1995. X10p består av tre delar: motorvagn X10p, mellanvagn UBxp och manövervagn UBp. Två tågsätt kan multipelköras. Mellanvagnarna levererades först och var byggda så att de kunde användas som vanliga personvagnar i loktågen som då användes på banan. När motor- och manövervagnarna också levererats kunde de äldre fordonen helt ersättas, många av dem var mycket ålderstigna och en del hade till och med träkorg.

Med start 2011 har SL börjat modernisera samtliga X10p-motorvagnar, dels för att de börjar bli slitna, men framför allt för att de inte är handikappanpassade. Hela tågsätten renoveras och bland annat får de ny lack och ny inredning. Mellanvagnen byggs om med en låggolvsavdelning och ett nytt dörrpar i mitten för att underlätta för rörelsehindrade. Vid ombyggnaden fick de även nya elektroniska destinationsskyltar. Ombyggnaden utförs av EuroMaint och är ännu inte slutförd.

Roslagsbanans huvudstation är Stockholm Ö som ligger i närheten av Stadion i Stockholm. Härifrån utgår nästan alla tåg till olika destinationer längs med Roslagsbanan. Huvudverkstaden ligger i Mörby i en anrik byggnad från 1906, men planer finns på att bygga en helt ny verkstad.

---

Roslagsbanan trafikeras av följande linjer:

- 27: STOCKHOLMS ÖSTRA-MÖRBY-ROSLAGS NÄSBY-ORMSTA-KÅRSTA

- 28: STOCKHOLMS ÖSTRA-MÖRBY-ROSLGAS NÄSBY-TÄBY CENTRUM-RYDBO-ÖSTERSKÄR

- 29: STOCKHOLMS ÖSTRA-MÖRBY-ÖSTBERGA-NÄSBYPARK

---

SL X10p: 201-235 = 35 st.

SL UBxp: 121-154 = 34 st.

SL UBp: 801-832 = 32 st.

UBxp:           

Typ: Manövervagn, andra klass

Längd: 19900 mm

Axelföljd: 2'2'

Tjänstevikt: 16,3 ton

Hastighet: 75 km/h

Tillverkare: ABB Railcar

Byggår: 1990-1995

Sittplatser: 76 st

Tillverkningsår: Färgsättning: Ägare: Övrig info:

SL

UBxp 121

 Nej.

1990

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 122

SL UBxp 122 vid Stockholm Ö. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1990

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 123

 Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 124

 Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 125

SL UBxp 125 vid Stockholm Ö. Foto: Theodor Brabie.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 126

 Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 127

 Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 128

 Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 129

 Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 130

 Nej.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 131

SL UBxp 131 i Roslags Näsby. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 132

SL UBxp 132 vid Stockholm Ö. Foto: Anton Andersson - 2014.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 133

SL UBxp 133 vid Stockholm Ö. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 134

 Nej.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 135

SL UBxp 135 i Roslags Näsby. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 136

SL UBxp 136 vid Stockholm Ö. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 137

 Nej.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 138

 Nej.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 139

SL UBxp 139 vid Stockholm Ö. Foto: Carl-Johan Jargenius - 2012.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 140

 Nej.

1993

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 141

 Nej.

1993

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 142

 Nej.

1993

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 143

 Nej.

1993

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 144

 Nej.

1993

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 145

 Nej.

1994

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 146

 Nej.

1994

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 147

SL UBxp 147 vid Stockholm Ö. Foto: Theodor Karlsson Brabie - 2015

1994

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 148

 Nej.

1994

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 149

 Nej.

1994

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 150

 Nej.

1995

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 151

 Nej.

1995

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 152

SL UBxp 152 vid Stockholm Ö. Foto: Anton Andersson - 2012.

1995

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 153

 Nej.

1995

Blå/Vit

SL

 

SL

UBxp 154

 Nej.

1995

Blå/Vit

SL

 

X10p:           

Typ: Elmotorvagn, andra klass

Längd: 19900 mm

Axelföljd: Bo'Bo'

Effekt: 400 kW

Tjänstevikt: 28,7 ton

Hastighet: 75 km/h

Tillverkare: ABB Railcar

Byggår: 1990-1995

Sittplatser: 72 st

Tillverkningsår: Färgsättning: Ägare: Övrig info:

SL

X10p 201

 Nej.

1990

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 202

 Nej.

1993

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 203

 Nej.

1990

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 204

 Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 205

Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 206

 Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 207

 Nej.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 208

 Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 209

 Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 210

SL X10p 210 vid Stockholm Ö. Foto: Carl-Johan Jargenius

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 211

 Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 212

 Nej.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 213

 Nej.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 214

 Nej.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 215

 Nej.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 216

 Nej.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 217

 Nej.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 218

 Nej.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 219

SL X10p 219 vid Stockholm Ö. Foto: Carl-Johan Jargenius

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 220

 Nej.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 221

 Nej.

1992

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 222

 Nej.

1993

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 223

 Nej.

1993

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 224

 Nej.

1993

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 225

 Nej.

1993

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 226

 Nej.

1994

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 227

 Nej.

1994

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 228

 Nej.

1994

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 229

 Nej.

1994

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 230

 Nej.

1994

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 231

 Nej.

1995

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 232

 Nej.

1995

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 233

 Nej.

1995

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 234

 Nej.

1995

Blå/Vit

SL

 

SL

X10p 235

 Nej.

1995

Blå/Vit

SL

 

UBp:           

Typ: Mellanvagn, andra klass

Längd: 19900 mm

Axelföljd: 2'2'

Tjänstevikt: 28,7 ton

Hastighet: 75 km/h

Tillverkare: ABB Railcar

Byggår: 1988-1995

Sittplatser: 80 st

Tillverkningsår: Färgsättning: Ägare: Övrig info:

SL

UBp 801

 Nej.

1990

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 802

 Nej.

1990

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 803

 Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 804

 Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 805

 Nej.

1991

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 806

 Nej.

1988 (omb. 1991)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 807

 Nej.

1988 (omb. 1992)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 808

 Nej.

1988 (omb. 1992)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 809

 Nej.

1989 (omb. 1992)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 810

 Nej.

1989 (omb. 1992)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 811

Nej.

1989 (omb. 1992)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 812

 Nej.

1989 (omb. 1992)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 813

 Nej.

1989 (omb. 1992)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 814

 Nej.

1989 (omb. 1992)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 815

 Nej.

1989 (omb. 1993)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 816

 Nej.

1989 (omb. 1993)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 817

 Nej.

1989 (omb. 1993)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 818

 Nej.

1989 (omb. 1994)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 819

 Nej.

1989 (omb. 1991)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 820

 Nej.

1989 (omb. 1993)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 821

 Nej.

1989 (omb. 1994)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 822

 Nej.

1989 (omb. 1994)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 823

 Nej.

1989 (omb. 1993)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 824

 Nej.

1990 (omb. 1991)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 825

 Nej.

1990 (omb. 1992)

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 826

 Nej.

1994

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 827

 Nej.

1994

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 828

 Nej.

1995

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 829

 Nej.

1995

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 830

 Nej.

1995

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 831

 Nej.

1995

Blå/Vit

SL

 

SL

UBp 832

 Nej.

1995

Blå/Vit

SL

 

 

Kontakt

Har du några synpunkter eller frågor om den här sidan? Vänligen kontakta oss på: [email protected].

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)